Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ: Πρόταση για παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων μέχρι 31/12/2020

ΟΕΕ: Πρόταση για παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων μέχρι 31/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα,
τηλ. 213 2141810,
fax: 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ. Φ/1/4517

Προς:
-Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Κοιν.:
-Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκη
-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
-Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
κ. Δημήτριο Παπαστεργίου

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων».

Σύμφωνα με την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α' 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), oι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/8/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Η πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ είναι συνδεδεμένη και με το Taxis και με τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε όλες οι πληροφορίες των ακινήτων να έρχονται αυτόματα και η διαδικασία να ολοκληρώνεται ταχύτατα. Εάν το ακίνητο δεν είναι δηλωμένο σωστά στο Ε9, πρέπει να αποτυπωθεί ορθά υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση στην εφαρμογή του Ε9 ώστε η πληροφορία να ταιριάζει απόλυτα με αυτή που θα δηλωθεί στο δήμο.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή 21/8/2020 και μέχρι την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2020 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2020, η εφαρμογή του Ε9 δεν θα λειτουργεί.

Με δεδομένο ότι η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, λήγει την 28η Αυγούστου 2020, οι λογιστές - φοροτεχνικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των πελατών τους, εργαζόμενοι και πέραν των ανθρώπινων ορίων τους.

Το ΟΕΕ, ο φορέας των λογιστών - φοροτεχνικών, του κλάδου ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την υλοποίηση και επιτυχία των οικονομικών μέτρων, προτείνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων μέχρι 31/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη εκτός των παραπάνω λόγων και τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας με την πανδημία του κορονοϊού.Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης