Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 16-08-2020 έως 23-08-2020

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 16-08-2020 έως 23-08-2020Καλημέρα

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.

Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος. Η ανασκόπηση της εβδομάδας από 16/8 έως 23.08 δημοσιεύεται εκτάκτως Κυριακή 23.8.2020


Δείτε επίσης τις ανασκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων του Αυγούστου.

 

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 10-08-2020 έως 15-08-2020
Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 03-08-2020 έως 09-08-2020
Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 27-07-2020 έως 02-08-2020

 

«Επι του πιεστηρίου»

Νέα ΠΝΠ δημοσιεύθηκε στις 22-8-2020 

«Τέλος επιτηδεύματος αγροτών με τροποποιητική και χωρίς τροποποιητική»

 

 • Σε εφαρμογή η διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος σε αγρότες και αλιείς - Ποιοι εξαιρούνται
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019:

  α) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ,

  β) οι αλιείς παράκτιας αλιείας (φυσικά πρόσωπα) που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων,

  γ) οι συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

  Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται, εφόσον τα ως άνω πρόσωπα έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο ότι ασκούν για το φορολογικό έτος 2019 και άλλες δραστηριότητες πέραν των κατωτέρω:

  Οι ΚΑΔ του τομέα Α 01, 02 και 03 (ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ αντίστοιχα) της εθνικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1133/2008, όπως ισχύει, με εξαίρεση τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

  01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

  01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

  01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

  01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

  02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

  03.11.7 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

  3. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και έχει εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ως άνω εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι υπόχρεοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς διόρθωση κάποιου πεδίου και χωρίς την επιβολή τυχόν κυρώσεων.
  Για όσους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για το μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, το β' δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία η επανεκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τυχόν τροποποιητική δήλωση χωρίς άλλη διόρθωση απαλλάσσεται από τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα.
  4. Σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές άλλως επιστρέφεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η απόφαση : Ε.2140/2020 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), που προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4714/2020 (Α' 148), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και των αλιέων παράκτιας αλιείας

«Θέματα και αρθρογραφία που πρέπει να δείτε»

 


Ένας χειρουργός, ένας λογιστής και ένας δικηγόρος διαφωνούσαν για το ποιος από αυτούς ασκούσε το αρχαιότερο επάγγελμα.
Ο χειρουργός είπε: «Ο Θεός δημιούργησε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ. Προφανώς, ο Θεός είναι χειρουργός, οπότε η ιατρική είναι το παλαιότερο επάγγελμα."
Ο λογιστής διαμαρτυρήθηκε: «Πριν ο Θεός δημιούργησε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ, δημιούργησε ένα τακτικό σύμπαν από το χάος. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Θεός ήταν λογιστής πριν γίνει και χειρουργός. Η λογιστική λοιπόν πρέπει να είναι το αρχαιότερο επάγγελμα."
«Όλα αυτά μπορεί να είναι αληθινά», είπε ο δικηγόρος με χαμόγελο, «αλλά ποιος δημιούργησε το χάος;»


«Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού συνέχεια»

 

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 και 300 ευρώ για επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες για τον μήνα Ιούνιο - Οι ΚΑΔ και οι λοιπές προϋποθέσεις
 • Υπ. Οικ. - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού Ιουνίου: Από σήμερα, Παρασκευή 21/08 μέχρι 31/08 η ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport»
 • ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η εφαρμογή αιτήσεων αποζημίωσης ειδικού σκοπού 3 - Οδηγίες χρήσης
 • Η αποζημίωση για τον μήνα Ιούνιο που θα πάρουν (ανα ΚΑΔ) :
  -
  οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85),
  -οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε.,
  -οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ’ άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ.
   
  ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ Απωzημίωση
  55.30 Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά 534,00
  56.10.19.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου, εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται εντός των θερινών κινηματογράφων 534,00
  56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) 534,00
  56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 534,00
  59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων 534,00
  82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 534,00
  88.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (88.10.10), τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11), τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14), τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων 534,00
  90.04 Η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία κοινού 534,00
  92.00.11.00 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 534,00
  92.00.11.01 Υπηρεσίες καζίνου 534,00
  92.00.11.02 Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης 534,00
  93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 534,00
  94.99.16.01 Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 534,00


   

  ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ Αποζημιωση
  55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας 300,00
  56.10.19.07 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ 300,00
  88.10.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες 300,00
  88.10.14 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες 300,00
  91.02 Δραστηριότητες μουσείων 300,00
  91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 300,00
  93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή (93.13.10.03) 300,00
  93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 300,00
  93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση: α) τον τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00),

  β) τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ 93.29.11.03),

  γ) τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04),

  δ) τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05),

  ε) τις υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ 93.29.19.01)

  στ) τις υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04)

  300,00
  96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) τις υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας - με εξαίρεση τη σωματική άσκηση - ) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) τις υπηρεσίες μασάζ συμπεριλμβανομένου του θεραπευτικού μασάζ (ΚΑΔ 96.04.10.05), δ) τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) (ΚΑΔ 96.04.10.06) 300,00
  96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 300,00
   
 • Η απόφαση : ΓΔΟΥ 199/2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020.

 

 

 • Ποιες είναι οι νέες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν αποζημίωση
 • Στην απόφαση οικ. 16073/287/22-4-2020 προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις ως εξής:
  «ο) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019 και δεν ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020.
  π) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης Σχολή Ξεναγών εντός του 2019, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
  ρ) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90-95 του ΙΓ' Κεφαλαίου της υπό στοιχεία 55575/Ι.479 υπουργικής απόφασης «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β'816/1965), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4331/2015 (Α' 69) «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» και με την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232 (Β' 3196/2016) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης.
 • Η απόφαση : οικ. 33272/816/19.8.2020

 

 

 • Προσθήκες ΚΑΔ στους πληττόμενους του Ιουλίου για αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού
 • Στην απόφαση οικ. 23102/477/12.06.2020  η οποία αφορά  μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Ιούνιο - Ιούλιο επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις :

  Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:

  «Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ή και κατά τον μήνα Ιούλιο, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής».

  Β. Στο συνημμένο Παράρτημα του Πίνακα II:


  i. Προστίθενται ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν κλειστά ως εξής:

  92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
  93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
  93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

  ii. H περίπτωση του ΚΑΔ 88.10 τροποποιείται ως ακολούθως:

  88.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (88.10.10), β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14) ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων
   
 • Η απόφαση  οικ. 33294/817/19.8.2020

 

Ένας λογιστής δυσκολεύεται να κοιμηθεί και πηγαίνει να δει τον γιατρό του. "Γιατρέ, έχω πρόβλημα δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα", λέει. "Έχετε δοκιμάσει να μετρήσετε προβατάκια;" τον ρώτησε  γιατρός. "Αυτό είναι το πρόβλημα - ξεκινάω το μέτρημα και όταν κάνω λάθος μου παίρνει έξι ώρες προσπαθώντας να το λύσω."«Μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»


   

 


Λοιπές αποφάσεις με μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  «Αποφάσεις ΔΕΔ - Δικαστικές»
 
«Λοιπές σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»
 


   Σημαντική απόφαση: Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών όπου απαιτείται βεβαίωση του ΕΦΚΑ για φορολογούμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ

 • Σύμφωνα με την Ε.2139/2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιείται η κ.υ.α. 17535/Δ1.6002/6.5.2020, στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών όπου απαιτείται βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. για φορολογούμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις που εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της ως άνω ΚΥΑ.
 • Η απόφαση : Ε.2139/2020
 


   Σημαντική απόφαση: Οι νέοι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ - Εφαρμογή των διατάξεων με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ


 • Με την απόφαση αυτή παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των παραγράφων 26, 37, 48 και 49 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ως προς τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 79 του ν. 4646/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4664/2020
 • Η απόφαση : Ε.2138/2020   Σημαντική απόφαση: myAADElive: Απόδοση ΑΦΜ και έναρξη εργασιών μέσω βιντεοκλήσης

 • Με τη νέα απόφαση Α 1188/2020 της ΑΑΔΕ τροποποιείται η ΠΟΛ 1006/13 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» ως ακολούθως:

  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΟΛ 1006/13 αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
  «Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν, από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξή του, κατά περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο του Τμήματος ΙΓ ́- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την εγγραφή ή και έναρξη στο φορολογικό Μητρώο με τη διαδικασία αυτή.
  Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADElive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να προβεί σε Έναρξη Εργασιών, επικοινωνεί με τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.».


  Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
  1. Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν, από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του με την επίδειξη του, κατά περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον υπάλληλο του τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.
 • Η απόφαση : Α.1188/2020
   Σημαντική απόφαση: Απασχόληση συνταξιούχων - Εφαρμογή των νέων διατάξεων - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ
    Εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών - Άρθρο 29 του ΚΦΔ - Επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018


 • Με την απόφαση αυτή γίνεται επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018 περί οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.
  Ειδικότερα η  αναθεώρηση αφορά την διοικητική κοινοποίηση εγγράφων, και τα πρότυπα υποδείγματα για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.
 • Η απόφαση : Ε.2137/2020


   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (Β΄ 4513)


 • Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η απόφαση ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27-09-2018 αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.
  Αναλυτικά η απόφαση αφορά τη θέσπιση μίας εφεδρικής διαδικασίας στις περιπτώσεις που τα μηχανογραφικά συστήματα των φορέων διαχείρισης ελευθέρων ζωνών τίθενται εκτός λειτουργίας.
 • Η απόφαση : Α.1187/2020

 

Λοιπές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα.
 


Ένας ορκωτός Λογιστής πηγαίνει σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων για να αγοράσει έναν παπαγάλο.
Ο καταστηματάρχης του δείχνει τρεις ίδιους παπαγάλους και του λέει, «Ο παπαγάλος στα αριστερά κοστίζει 500 ευρώ.»
"Γιατί ο παπαγάλος κοστίζει τόσο πολύ;" ρωτά το λογιστής.
«Λοιπόν», απαντά ο ιδιοκτήτης, «ξέρει πώς να κάνει πολύπλοκους οικονομικούς ελέγχους».
"καλά και πόσο κοστίζει ο μεσαίος παπαγάλος;" ρωτά ο λογιστής.
"Αυτός κοστίζει 1.000 ευρώ γιατί μπορεί να κάνει ό,τι και ο πρώτος και επιπλέον μπορεί να κάνει οικονομικές προβλέψεις αλλά και ανάλυση ταμειακών ροών"
Ενθουσιασμένος ο Ορκωτός ελεγκτής ρωτά φυσικά και για τον τρίτο παπαγάλο.
"Αυτός, κοστίζει 4.000 ευρώ απαντάει ο καταστηματάρχης.
Φαντάζομαι ότι θα κάνει παπάδες για να είναι τόσο ακριβός ψέλλισε ο Ορκωτός.
"Για να είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει ποτέ να κάνει τίποτα, αλλά οι άλλοι δύο τον φωνάζουν για να ελέγξει την ορθότητα των υπολογισμών τους" σημείωσε ο καταστηματάρχης.

«Λοιπές ειδήσεις»

 Ένας νεαρός λογιστής που ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο παίρνει συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης.
«Χρειάζομαι κάποιον με πτυχίο λογιστικής», λέει ο άντρας. «Αλλά κυρίως ψάχνω κάποιον ο οποίος να λύνει οικονομικά προβλήματα και να βρίσκει πως τρόπους για να βγάλω λεφτά.
Έχω πολλά πράγματα να κάνω και θέλω κάποιον άλλον να ανησυχεί για τα χρήματα.
«Εντάξει», λέει ο λογιστής. «Πόσα προσφέρετε;»
«Μπορείτε να ξεκινήσετε με 75.000 ευρώ ετησίως», λέει ο ιδιοκτήτης.
«Αστειεύεστε, ο μισθός αυτός είναι πολύ μεγάλος!» λέει ο νεαρός λογιστής. «Πώς μια επιχείρηση όπως η δική σας μπορεί να πληρώσει σε μένα ένα τόσο μεγάλο μισθό;»
«Αυτό», λέει ο άντρας, «είναι η πρώτη σας χρηματική ανησυχία με την οποία πρέπει να ασχοληθείτε».
 


«Φορολογικές υποχρεώσεις Εβδομάδος»
 Δείτε επίσης : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Καλή συνέχεια.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης