Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσθήκες ΚΑΔ στους πληττόμενους του Ιουλίου για αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού

21 Αύγουστος 2020
Προσθήκες ΚΑΔ στους πληττόμενους του Ιουλίου για αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση οικ. 33294/817/19.8.2020 με την οποία τροποποιείται η απόφαση οικ. 23102/477/12.06.2020 η οποία αφορά μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο


Στην απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:


Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:

«Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ή και κατά τον μήνα Ιούλιο, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής».

Β. Στο συνημμένο Παράρτημα του Πίνακα II:


i. Προστίθενται ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν κλειστά ως εξής:


92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

ii. H περίπτωση του ΚΑΔ 88.10 τροποποιείται ως ακολούθως:

88.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (88.10.10), β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14) ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων


Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2268), όπως ισχύει.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δείτε την απόφαση οικ. 23102/477/12.06.2020 όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης