Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών - Άρθρο 29 του ΚΦΔ - Επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018

18 Αύγουστου 2020 Σχόλια
Εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών - Άρθρο 29 του ΚΦΔ - Επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του ΚΦΔ (ν.4174/2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 2, περίπτ. α' πρώτο εδάφιο του ν.4493/2017, με τη νέα εγκύκλιο 2137/2020 παρέχονται αναθεωρημένες ερμηνευτικές οδηγίες και υποδείγματα αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Η αναθεώρηση αφορά την διοικητική κοινοποίηση εγγράφων (παράγραφος 5.4), και τα πρότυπα υποδείγματα για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.

Η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και στην προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών συστημάτων.
Σημείο κλειδί αυτής της συνεργασίας είναι η διεθνής διοικητική συνεργασία.
Τα συμφωνηθέντα εργαλεία για τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών παρέχουν εμπιστοσύνη θεσπίζοντας τους ίδιους κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα για όλους, και βοηθούν τους φορολογούμενους να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, βάσει των προτύπων που έχουν συμφωνηθεί από τις φορολογικές Αρχές σε διεθνές επίπεδο, ιδίως από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η εφαρμογή των Προτύπων του ΟΟΣΑ καθώς και τα χρονοδιαγράμματα με σχεδόν μηδενική ανοχή ευελιξίας ήταν από τις βασικές αρχές των δράσεων και ενεργειών της διεθνούς κοινότητας, με ενεργό συμμετοχή και της Ελλάδας (ιδρυτικό μέλος του ΟΟΣΑ).

Δείτε την Ε.2137/2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης