Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 10-08-2020 έως 15-08-2020

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 10-08-2020 έως 15-08-2020Καλημέρα και Χρόνια πολλά.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.

Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος. Η ανασκόπηση της εβδομάδας από 10/8 έως 15.08  δημοσιεύεται εκτάκτως Κυριακή 16.8.2020

 «Μείωση προκαταβολής, συνέχεια...»«ΠΝΠ»

 


«Συμφωνητικά»
 

 • Υποβολή συμφωνητικών για ολόκληρο το 2020 έως την 29η Ιανουαρίου 2021
 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1185/2020 με την οποία τροποποιείται η απόφαση 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020.
  Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων ορίζεται ότι:
  1. «Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».
  2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τα συμφωνητικά που έχουν συνταχθεί και πριν την ημερομηνία αυτή.

 • Η απόφαση  Α.1185/2020

 

«Αρθρογραφία - Επισημάνσεις»

 
«Εργασιακά - Ασφαλιστικά»

 

«Επανεκκίνηση με σταδιακό κλείσιμο»


Τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας: Όριο 50 ατόμων στις κοινωνικές εκδηλώσεις σε ορισμένες  περιοχές - Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από 00:00 έως 07:00 και στην Περιφέρεια Αττικής
 

 • Οι περιοχές και οι ΚΑΔ των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα κλείνουν στις 12 τα μεσάνυχτα από Δευτέρα 17 Αυγούστου
 • Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων

  1. Εντός των ορίων:
  α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και
  γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

  Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165), Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 (Β’ 3330) και Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 (Β’ 3159) κοινή υπουργική απόφαση δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

  2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει:
  α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της παρούσας,
  β) τις εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

  Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165), Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 (Β’ 3330) και Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.

  3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
  α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
  γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.


  Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


  1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων:
  α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και
  γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω, απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

  Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συ-ναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

  Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.

 • Η απόφαση : Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

 

Νωρίτερα και για την ακρίβεια την Δευτέρα 10.8.2020 είχε δημοσιευθεί η απόφαση που όριζε τις πρώτες περιοχές στις οποίες τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα έκλειναν από τις 12.00 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7.00 το πρωί.
 

 • Αναλυτικά οι περιοχές και οι ΚΑΔ των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα κλείνουν στις 12.00 τα μεσάνυχτα από σήμερα Τρίτη 11.8.2020
 • Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων:
  α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και
  γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

  Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.
 • Η απόφαση : Δ1α/ΓΠ.οικ.50678/10.8.2020


Εκτός από το μέτρο αυτό έχουμε και επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας

 

 • Επέκταση υποχρεωτικής χρήση μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις και σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού
 • Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις
  Σε οποιαδήποτε υπαίθρια συνάθροιση δεν τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας
  Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού
  Επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής:
  α) Στους διαμένοντες και εργαζομένους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σε όλες τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δομή και χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.
  β) Στους διαμένοντες, ωφελούμενους και εργαζομένους σε ανοικτές και κλειστές δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, ιδίως σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας.
  γ) Εντός στρατοπέδων».
 • Η απόφαση : Δ1α/Γ.Π.οικ.51352/14.8.2020Οι υπόλοιπες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα με τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία αλλάζουν αλλάζουν και αναπροσαρμόζονται πλέον καθημερινά.
 «ΔΕΔ - Δικαστικά»
 «Σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»


   Σημαντική απόφασηΓΕΜΗ: Πως θα γίνεται η καταχώριση των Αστικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με το ν. 4635/19

 • Από τις ανωτέρω διατάξεις, πέραν της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ, προκύπτει ότι με την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 η αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών για την έκδοση πράξης καταχώρισης ή μη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών (όλων των κατηγοριών) μεταφέρθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, οι οποίες πλέον είναι αποκλειστικά αρμόδιες για οποιαδήποτε πράξη αφορά στους Συνεταιρισμούς. Συνεπώς, εκφεύγει της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων η παραλαβή αιτήσεων καταχώρισης για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς και η έκδοση των σχετικών πράξεων.
 • Η απόφαση : 85218/2020     Σημαντική απόφαση:  Κοινοποίηση νέου Υποδείγματος Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας – Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα


 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιείται προς ενημέρωση και εφαρμογή νέο Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας, η έκδοση του οποίου ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 της β) ανωτέρω σχετικής νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ (εφεξής «η Απόφαση»), το οποίο με βάση το α) ανωτέρω σχετικό έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας μας στο εξωτερικό στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Οδηγού των Προξενικών Εργασιών.
  Παράλληλα και σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών αναφορικά με περιπτώσεις όπου σύζυγοι ή/και μέλη μίας οικογένειας μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα σε διαφορετικούς χρόνους (μετοικεσία) και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη γ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις.
 • Η απόφαση : Ε.2129/2020

   Σημαντική απόφαση:  Φορολογικά κίνητρα ηλεκτροκίνησης - Κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν. 4710/2020 (άρθρα 6 έως 11)

 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α'142) περί φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.
  Ενδεικτικά :
  1. Συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορά έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά.
  2. Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα (παροχή σε είδος) .
  3. Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
  4. Ορίζεται ότι για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
  5. Ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
  6. Ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).
  7. Ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
  8. Εισάγεται νέος αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 100% για τις κατασκευές και εγκαταστάσεις φόρτισης μη ρυπογόνων οχημάτων, με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης.
  9. Αυξάνονται οι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης, από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) για μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων και από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ..
  10.Για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
  11. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από δέκα τοις εκατό (10%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
  12. Στις περιπτώσεις του πίνακα της παρ. 4 που προβλέπεται συντελεστής φορολογικής απόσβεσης πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.
  13. Αυξάνεται από τριάντα τοις εκατό (30%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) η προσαυξημένη δυνατότητα έκπτωσης που χορηγείται στις επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδά τους της δαπάνης απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό. Τα ανωτέρω ποσοστά ανέρχονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων 50 γρ. CO2/χλμ.
  14. Ειδικά για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα πέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).
  15. Η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ΚΦΕ δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λ.Τ.Π.Φ. έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ενώ για τα αυτοκίνητα των οποίων η Λιανική Τιμή προ Φόρων υπερβαίνει το ως άνω όριο, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
  16. Ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.
 • Η απόφαση : Ε.2134/2020   Σημαντική απόφασηΑποζημιώσεις για τη φυσική καταστροφή στην Εύβοια

 • Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει συγκεκριμένες άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην Εύβοια.
 • Η η πρώτη απόφαση που αφορά την αναστολή στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τις επιχειρήσεις, της πληρωμής όλων των εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων, για 6 μήνες. : Α.1189/2020   Σημαντική απόφαση:  Φορολογία κεφαλαίου - Κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν. 4714/2020 (ΕΝΦΙΑ - Δωρεές και γονικές παροχές από τους γονείς προς τα τέκνα για την αγορά πρώτης κατοικίας)


 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται ο διατάξεις των άρθρων 6, 7, 96 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4714/2020 (Α΄148)
  1. Απαλλάσσεται από το φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, με την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, ενώ η μεταβιβαζόμενη περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη.
  2. οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, δεν φορολογούνται πλέον αυτοτελώς (με συντελεστή 10%), αλλά για τον υπολογισμό του φόρου αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα, οπότε υπάγονται στην κλίμακα της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 και είναι αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της εν λόγω φορολογικής κλίμακας (150.000 ευρώ).
  3. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα εκδοθούν έως τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.
 • Η απόφαση : Ε.2133/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 14 παράγραφος 2, και του άρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου


   Σημαντική απόφαση:  Φορολογική έκπτωση δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν. 4712/2020


 • Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 46, 49 και 55 του ν.4712/2020.
  1. Αυξάνεται το επιπλέον ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 από 30% σε 100% και εισάγεται νέα εναλλακτική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 με την προσθήκη παρ. 3 στο παρόν άρθρο.
  2. Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους, προστίθεται νέο άρθρο 70Α «Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων»
 • Η απόφαση : Ε.2136/2020
  Το νέο άρθρο 70Α του ν. 4172/2013


Λοιπές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα.
 


«Λοιπές ειδήσεις»
 


«Φορολογικές υποχρεώσεις Εβδομάδος»
 Δείτε επίσης : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Καλή συνέχειαWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης