Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επέκταση υποχρεωτικής χρήση μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις και σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού

15 Αύγουστος 2020
Επέκταση υποχρεωτικής χρήση μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις και σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού


Στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.51352/14.8.2020 με την οποία τροποποιείται η Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020  «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330).


Συγκεκριμένα :

1. Προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις
Σε οποιαδήποτε υπαίθρια συνάθροιση δεν τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας».


2. Προστίθεται άρθρο 3Β ως εξής:

«Άρθρο 3Β
Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού
Επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής:
α) Στους διαμένοντες και εργαζομένους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σε όλες τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δομή και χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.
β) Στους διαμένοντες, ωφελούμενους και εργαζομένους σε ανοικτές και κλειστές δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, ιδίως σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας.
γ) Εντός στρατοπέδων».3. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 5
Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των άρθρων 1 έως 3Β εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών».


4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των άρθρων 1, 2, 3Α και 3Β επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε επίσης την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης