Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υψηλά τα ποσοστά παραβατικότητας στους ελέγχους της Υπ.Ε.Ε., από 10 έως 16 Αυγούστου, σε 534 επιχειρήσεις.

21 Αύγουστου 2009 Σχόλια
  • Με ιδιαίτερη ένταση συνεχίζεται στο σύνολο της χώρας, η υλοποίηση του θερινού προγράμματος ελέγχων της Υπ.Ε.Ε.. Ειδικότερα, τα συνεργεία της Υπ.Ε.Ε., από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, διενεργούν ελέγχους στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, σε εταιρείες εστίασης, διασκέδασης, ενοικίασης οχημάτων, σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα, σε επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες στις οργανωμένες ή μη παραλίες και σε άλλες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον χώρο ευρύτερα του τουρισμού και όχι μόνο.
Υψηλά τα ποσοστά παραβατικότητας στους ελέγχους της Υπ.Ε.Ε., από 10 έως 16 Αυγούστου, σε 534 επιχειρήσεις.
 

Με ιδιαίτερη ένταση συνεχίζεται στο σύνολο της χώρας, η υλοποίηση του θερινού προγράμματος ελέγχων της Υπ.Ε.Ε.. Ειδικότερα, τα συνεργεία της Υπ.Ε.Ε., από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, διενεργούν ελέγχους στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, σε εταιρείες εστίασης, διασκέδασης, ενοικίασης οχημάτων, σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα, σε επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες στις οργανωμένες ή μη παραλίες και σε άλλες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον χώρο ευρύτερα του τουρισμού και όχι μόνο.

Στους διενεργηθέντες ελέγχους κατά την 2η εβδομάδα του Αυγούστου (από 10 έως 16 Αυγούστου) ελέγχθηκαν  534 εταιρείες και διαπιστώθηκαν 15.538 παραβάσεις σε 334 από αυτές. Τα ποσοστά παραβατικότητας, είναι κατά μέσο όρο 62,55% και θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά.

Το πρόγραμμα ελέγχων εκπονείται ανά εβδομάδα, είναι απολύτως ευμετάβλητο-μεταβάλλεται η περιοχή που ελέγχει κάθε διεύθυνση - περιορίζει κάθε μορφή και έννοια εντοπιότητας, τα συνεργεία που πραγματοποιούν τους ελέγχους παραμένουν μικρό χρόνο σε κάθε περιοχή και λειτουργούν χωρίς περιορισμούς (π.χ. μη έλεγχος σε εταιρεία που έχει ελεγχθεί πρόσφατα από άλλο συνεργείο).

Σε κάθε περίπτωση η Υπ.Ε.Ε. δεν αρκείται στα ποσοτικά μεγέθη των ελέγχων και θα αναλύσει και τα ποιοτικά στοιχεία αυτών πριν προχωρήσει σε άλλες ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία πρόσθετου αρχείου παραβατών (όπως  υπάρχει αρχείο των εταιρειών για πλαστά και εικονικά τιμολόγια). Οι έλεγχοι της επόμενης περιόδου θα προσανατολιστούν σε όλες τις περιπτώσεις τόσο με υψηλή όσο και με  χαμηλή παραβατικότητα για να διακριβώσουν ποιες ήταν οι συνέπειες από τους ελέγχους και βεβαίως να επιβάλλουν υψηλότερες ποινές σε τυχόν υπότροπους.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης