Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα μέτρα και κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης

9 Αύγουστος 2020
Νέα μέτρα και κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361/8.8.2020 με την οποία τροποποιείται η  απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3165).


Οι τροποποιήσεις αναλυτικά :

α) Επεκτείνεται έως την 31η Αυγούστου το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ κλπ


 

 • 1. Οι παρ. 2 και 10 του άρθρου 1 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3165), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

  «2. Στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 5610 και 5630, καθώς και στους οκταψήφιους αριθμούς αυτών, επιτρέπεται μόνο η παρουσία πελατών σε τραπεζοκαθίσματα. Όσες από τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εκμεταλλεύονται εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους με νόμιμη άδεια από την αρμόδια αρχή, δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος, ακόμη και αν δεν είχαν αναπτύξει έως την έναρξη ισχύος της παρούσας. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι κυρώσεις του άρθρου 3 κατά περίπτωση.».

  10. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, οι επιχειρήσεις στις οποίες δεν προκύπτει μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης η ωφέλιμη επιφάνεια και λειτουργούν με το προγενέστερο του ν. 4442/2016 (Α' 230) καθεστώς, οφείλουν να προσκομίζουν στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αντίγραφο ή σκαρίφημα μηχανικού θεωρημένο από την οικεία Υγειονομική Διεύθυνση, στο οποίο αποτυπώνεται το εμβαδόν της ωφέλιμης επιφάνειας.».


β) Γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας και από το κοινό στις υπαίθριες αγορές
 

 •  2. Το άρθρο 2 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 (Β' 3165) κοινής απόφασης των ιδίων ως άνω Υπουργών αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Άρθρο 2
  Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 και των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017
  1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 και των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α' 171), επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:
  α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πω-λητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα.
  β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
  2. Επιτρέπεται η λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171) σε διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
  3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 και 2, μετά από βεβαίωση της μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α' 173).
  4. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β' της παρ. 1 ισχύει η κύρωση της παρ. 2 του άρθρου 3.».
   

γ) Επεκτείνεται έως την 31η Αυγούστου το μέτρο του ανώτατου αριθμού συμμετεχόντων σε τελετές και δεξιώσεις
 

 • 3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 (Β' 3165) κοινής απόφασης των ιδίων ως άνω Υπουργών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «1. α) Σε τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και β) σε συνδεόμενες με τις τελετές της περ. α) δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο ανώτατος αριθμός προσκεκλημένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατό (100) άτομα, τηρουμένων πάντως και των λοιπών διατάξεων της παρούσας.».
Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δείτε την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης