Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ιδρυση επιχείρησης με τέσσερις κινήσεις

21 Αύγουστου 2009
  • Η νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση της ίδρυσης των επιχειρήσεων είναι σε φάση προσχεδίου αλλά, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.
Ιδρυση επιχείρησης με τέσσερις κινήσεις

Η νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση της ίδρυσης των επιχειρήσεων είναι σε φάση προσχεδίου αλλά, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

Σε 4 βήματα, από τα 14 ως 18 που απαιτούνται σήμερα, θα περιοριστούν οι διαδικασίες για την ίδρυση μίας επιχείρησης με νομοσχέδιο που καταρτίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ σύντομα στη Βουλή κατατίθεται το νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής, στην οποία παρουσιάστηκαν τα δύο νέα σχέδια νόμου.

Η νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση της ίδρυσης των επιχειρήσεων είναι σε φάση προσχεδίου, αλλά, όπως δήλωσε χθες ο κ. Χατζηδάκης, στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

«Θέλουμε με το νομοσχέδιο αυτό να περιορίσουμε τα βήματα ίδρυσης μίας επιχείρησης σε τέσσερα, γιατί μέχρι σήμερα απαιτούνται από 14 ως 18 βήματα, ανάλογα με την περίπτωση, πράγμα που πέρα από την ταλαιπωρία που δημιουργεί στον υποψήφιο επιχειρηματία έχει και επιπτώσεις ως προς την κατάταξη της χώρας στους διεθνείς πίνακες ανταγωνιστικότητας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η πρωτοβουλία αυτή όσο και το νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο στόχος
Σε σχέση με τα Επιχειρηματικά Πάρκα, ο υπουργός δήλωσε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να βάλει τάξη στις βιομηχανικές περιοχές που λειτουργούν σήμερα, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ξεπεραστεί, να συμφιλιώσει την επιχειρηματική δραστηριότητα με το περιβάλλον και να επιτρέψει τη λειτουργία ερευνητικών ινστιτούτων μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα, προκειμένου να συνδεθούν στην πράξη η έρευνα με την παραγωγή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει διαδικασία one-stop-shop για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων και οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση βιομηχανικών και άλλων επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους. Οι κυριότερες αλλαγές είναι:

Επιτρέπει την εγκατάσταση στα Πάρκα, πέραν των βιομηχανικών μονάδων, και Επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, όπως τα logistics, το εμπόριο, κ.λπ.

Απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης των Πάρκων, καθώς το σύνολο των διαδικασιών ίδρυσης, ανάπτυξης έργων υποδομής και λειτουργίας θα ολοκληρώνεται μέσω μίας υπηρεσίας του ΥΠΑΝ.

Με εξαίρεση τον ΦΠΑ, απαλλάσσει από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, δήμων και κοινοτήτων και τρίτων, κάθε δικαιοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που αφορά στην ίδρυση της εταιρείας, στην κτήση κυριότητας των αναγκαίων εκτάσεων κ.λπ.

Οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσόν που εισπράττεται από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεών τους, εφόσον το ποσόν χρησιμοποιείται στο σύνολό του για τις δαπάνες μετεγκατάστασης. Το μέτρο δεν ισχύει για επιχειρήσεις εκτός νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που θέλουν να μετεγκατασταθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα εντός των νομών αυτών.


Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης