Πληρωμή φόρων και με πιστωτικές κάρτες

Οικονομικές Ειδήσεις

19 Αύγουστος 2009
Tη δυνατότητα να αποπληρώνουν όλες τους τις οφειλές στις ΔΟΥ μέσω πιστωτικών καρτών θα έχουν, από το επόμενο έτος, οι φορολογούμενοι. Taxheaven.gr

Πληρωμή φόρων και με πιστωτικές κάρτες

 Tη δυνατότητα να αποπληρώνουν όλες τους τις οφειλές στις ΔΟΥ μέσω πιστωτικών καρτών θα έχουν, από το επόμενο έτος, οι φορολογούμενοι.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επιταχύνει τις διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους φορολογούμενους να εξοφλούν με τις πιστωτικές ή χρεωστικές τους κάρτες ή ακόμη και μέσω των τραπεζών, εκτός από το ΦΠΑ όλα τα χρέη τους προς την Εφορία είτε αφορούν φόρο εισοδήματος, είτε άλλους παρακρατούμενους φόρους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος υποβάλλει τη δήλωσή του ηλεκτρονικά θα έχει τη δυνατότητα, αφού πληκτρολογήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet, να συμπληρώσει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου καθώς και τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας. Επισημαίνεται ότι η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική εντολή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας του φορολογουμένου για την εξόφληση του φόρου.

Από την άλλη πλευρά εάν η δήλωση κατατίθεται στην Εφορία τότε, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων απάτης, ο δικαιούχος της κάρτας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει την αστυνομική του ταυτότητα. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ θα εισάγει τα στοιχεία της πληρωμής, όπως και σε κάθε πληρωμή μέσω κάρτας, και θα ενημερώνει το δικαιούχο της κάρτας για την έκβαση της συναλλαγής η οποία και θα ολοκληρώνεται με την υπογραφή του κατάλληλου αποδεικτικού από το δικαιούχο της κάρτας.

Κατά την πληρωμή με χρεωστική κάρτα (debit card) το ποσό πληρωμής θα αφαιρείται άμεσα από το συνδεδεμένο στην κάρτα τραπεζικό λογαριασμό, ενώ κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα το ποσό πληρωμής θα αφαιρείται από το πιστωτικό υπόλοιπο του δικαιούχου της κάρτας σύμφωνα με τις διαδικασίες της τράπεζας που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα.

Πηγή Ναυτεμπορική