Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι διατάξεις του νόμου 4714/2020 που πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

4 Αύγουστος 2020
Οι διατάξεις του νόμου 4714/2020 που πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤο απόγευμα του Σαββάτου 1.8.2020 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος 4714/2020 με πλήθος αλλαγών σε θέματα φορολογίας. Θα αναφερθούμε διεξοδικά στις σημαντικές διατάξεις του νόμου αυτού στο επόμενο χρονικό διάστημα (σ.σ. δείτε κι ένα μικρό εγχειρίδιο με τις σημαντικότερες αλλαγές), ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι ορισμένες από αυτές πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στην εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου.

Ι. Η παράταση των δηλώσεων

Με το άρθρο 97 του νόμου προβλέπεται η παράταση των δηλώσεων έως 28.8.2020 και η αναπροσαρμογή της καταβολής των δόσεων (καταβολή δύο δόσεων έως το τέλος Αυγούστου). Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ήδη ενσωματωθεί στην εφαρμογή των δηλώσεων. [Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο του κόμβου πως διαμορφώνονται οι δόσεις].


ΙΙ. Απαλλαγή αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος για το 2019

Με το άρθρο 8 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων [σ.σ. σχετικό άρθρο στον κόμβο (Δείτε εδώ)].

ΙΙΙ. Μείωση προκαταβολής φόρου

Με το άρθρο 18 εισάγεται η ρύθμιση για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019.

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020 (δείτε ολόκληρη τη διάταξη στο άρθρο 18). 


IV. Η εφαρμογή των τελευταίων διατάξεων που παρατέθηκαν ανωτέρω (βλ. παρ. Ι & ΙΙ) έχει ως συνέπεια τη μείωση των ποσών που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων και συνεπώς πρέπει άμεσα να ενσωματωθούν στην εφαρμογή των δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε. 

Για τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία που η Α.Α.Δ.Ε. θα ενσωματώσει τις διατάξεις αυτές στο σύστημά της, θα πρέπει να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση από την Α.Α.Δ.Ε. έτσι ώστε να ενημερωθούν οι δόσεις (στην προσωποποιημένη πληροφόρηση) για όλους τους φορολογούμενους. Τονίζουμε  πως πρέπει η Α.Α.Δ.Ε. να προβεί οίκοθεν στη νέα εκκαθάριση και να μη μετακυλίσει το κόστος εφαρμογής της νέας διάταξης στις επιχειρήσεις και δη στους λογιστές εν μέσω Αυγούστου (σ.σ θυμίζουμε ότι στο παρελθόν έχει γίνει οίκοθεν υπολογισμός για τη μείωση της προκαταβολής από το 100% στο 95%). . 
Ταυτόχρονα θεωρούμε αναγκαία την αποστολή ειδοποίησης στους φορολογούμενους των οποίων τα εκκαθαριστικά θα μεταβληθούν, έτσι ώστε να ενημερωθούν άμεσα για τις αλλαγές στα οφειλόμενα ποσά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης