Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επικαιροποίηση του καταλόγου των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επικαιροποίηση του καταλόγου των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Μετά την επανεξέταση βάσει της σύστασης σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, το Συμβούλιο επικαιροποίησε τον κατάλογο των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, ο κατάλογος αυτός θα εξακολουθήσει να επανεξετάζεται τακτικά και, κατά περίπτωση, να επικαιροποιείται.

Με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύσταση, από τις 31 Ιουλίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα για τους κατοίκους των ακόλουθων τρίτων χωρών:

• Αυστραλία
• Καναδάς
• Γεωργία
• Ιαπωνία
• Μαρόκο
• Νέα Ζηλανδία
• Ρουάντα
• Νότια Κορέα
• Ταϊλάνδη
• Τυνησία
• Ουρουγουάη
• Κίνα, με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης αμοιβαιότητας

Οι κάτοικοι της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανού νοούνται ως μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ για τους σκοπούς της εν λόγω σύστασης.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό των τρίτων χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι υφιστάμενοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί αφορούν ιδίως την επιδημιολογική κατάσταση και τα μέτρα ανάσχεσης, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής αποστασιοποίησης, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Εφαρμόζονται σωρευτικά.

Όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση, οι απαριθμούμενες τρίτες χώρες θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, και συγκεκριμένα:
• αριθμός νέων κρουσμάτων COVID-19 κατά τις τελευταίες 14 ημέρες και ανά 100.000 κατοίκους κοντά ή κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ως είχε στις 15 Ιουνίου 2020)
• σταθερή ή πτωτική τάση των νέων κρουσμάτων κατά την περίοδο αυτή σε σύγκριση με τις προηγούμενες 14 ημέρες
• συνολική αντιμετώπιση της COVID-19, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες —μεταξύ άλλων, για θέματα όπως οι δοκιμές, η επιτήρηση, η ιχνηλάτηση των επαφών, η ανάσχεση, η θεραπευτική αγωγή και η αναφορά κρουσμάτων— καθώς και την αξιοπιστία των πληροφοριών και, εν ανάγκη, τον συνολικό μέσο όρο σε σχέση με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ). Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που παρέχουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη τακτικά και κατά περίπτωση η αμοιβαιότητα.

Για τις χώρες για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων θα πρέπει να εξαιρούνται από τους περιορισμούς:
•οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους
•οι επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους
•οι ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες, όπως αυτά ορίζονται στη σύσταση.

Στη σύσταση αυτή συμμετέχουν επίσης οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία).

Επόμενα στάδια

Η σύσταση του Συμβουλίου δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη. Οι αρχές των κρατών μελών παραμένουν υπεύθυνες για την εφαρμογή του περιεχομένου της σύστασης. Δύνανται, με απόλυτη διαφάνεια, να προβούν σε σταδιακή μόνον άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποφασίσουν να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο εάν αυτό δεν αποφασιστεί με συντονισμένο τρόπο.

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών θα πρέπει να συνεχίσει να επανεξετάζεται  τακτικά και μπορεί, ενδεχομένως, να επικαιροποιείται περαιτέρω από το Συμβούλιο, σε στενή συνεννόηση με την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ κατόπιν συνολικής αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μπορούν να αρθούν ή να επιβληθούν εκ νέου, εν όλω ή εν μέρει, για μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο σε περίπτωση που μεταβληθούν ορισμένες από τις προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης. Εάν η κατάσταση σε μια τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιδεινωθεί ραγδαία, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα οι σχετικές αποφάσεις.

Ιστορικό

Στις 16 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνιστούσε τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών από τρίτες χώρες προς την ΕΕ για ένα μήνα. Στις 17 Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν να εφαρμοσθεί ο περιορισμός αυτός. Ο περιορισμός των ταξιδιών παρατάθηκε για έναν μήνα στις 8 Απριλίου 2020 και έλαβε νέα μηνιαία παράταση στις 8 Μαΐου 2020.

Στις 11 Ιουνίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση όπου συνιστούσε νέα παράταση του περιορισμού έως τις 30 Ιουνίου 2020 και καθόριζε μια μέθοδο για τη σταδιακή άρση του περιορισμού των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2020.

Στις 30 Ιουνίου το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχικού καταλόγου χωρών για τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιήθηκε στις 16 Ιουλίου.

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, 30 Ιουνίου 2020

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης