ΕΓΔΙΧ: Ανακοίνωση για τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

31 Ιούλιος 2020
Taxheaven.gr


Αναφορικά με τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημερώνει ότι οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει μέχρι και την 31.7.2020 (καταληκτική ημερομηνία του νόμου) και ευρίσκονται στη φάση άντλησης στοιχείων από τους χρηματοδοτικούς φορείς και το δημόσιο, θα μπορέσουν να οριστικοποιηθούν με την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, ακόμα και αν αυτή λάβει χώρα μετά την 31η.7.2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματεία συνεχίζει την ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τα ακόλουθα:

Α) Για αιτήσεις που βρίσκονται σε φάση άντλησης δεδομένων από τρίτες πηγές στις 31/7: Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ημερομηνία ανάκτησης των δεδομένων, καθότι οι αιτήσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της ανάκτησης.

Β) Για αιτήσεις που έχουν ήδη αντληθεί τα δεδομένα, ωστόσο αυτά περιείχαν σφάλματα: να ζητείται άντληση των δεδομένων μέχρι 31/7. Μόλις ολοκληρωθεί η άντληση, η αίτηση θα πρέπει να οριστικοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Εάν δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν μέχρι 31/7 (π.χ. γιατί εκκρεμεί συναίνεση του χρηματοδοτικού φορέα) αντλούνται στη συνέχεια (εφόσον έχει αποσταλεί ειδοποίηση για διόρθωση) και οριστικοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

Γ) Για αιτήσεις των οποίων τα δεδομένα θα αντληθούν μετά την 31.7, ωστόσο θα διαπιστωθούν σφάλματα: θα ζητείται η διόρθωση και θα οριστικοποιείται η αίτηση μόλις έρθουν ορθά.

Δ) Εάν η οριστικοποίηση της αίτησης βάσει λανθασμένων δεδομένων από τους τρίτους φορείς οδηγεί στην μη επιλεξιμότητα του οφειλέτη: θα οριστικοποιείται η αίτηση και αποστέλλεται αμέσως ειδοποίηση για διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπολογίζει η πλατφόρμα τις 15 ημέρες προσφυγής στο δικαστήριο.