Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΔΟΕΑΠ: Υποβολή αναλυτικής κατάστασης αποδοχών και αναλυτικής κατάστασης εσόδων (ΑΚΑ-ΑΚΕ) από δημόσιους φορείς και ΟΤΑ περιόδου 1/2020 και εντεύθεν

ΕΔΟΕΑΠ: Υποβολή αναλυτικής κατάστασης αποδοχών και αναλυτικής κατάστασης εσόδων (ΑΚΑ-ΑΚΕ) από δημόσιους φορείς και ΟΤΑ περιόδου 1/2020 και εντεύθεν


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά μόνο Δημόσιους Φορείς και Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΑ-ΑΚΕ) ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2020 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Σε συνέχεια των 1) εγκυκλίου 5/2018 καθώς και 2) εγκυκλίου 7/2018 (αφορά μισθωτούς ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ) του ΕΔΟΕΑΠ, σας ενημερώνουμε ότι οι Δημόσιοι Φορείς και οι Ο.Τ.Α. (όσοι εξ αυτών δεν έχουν υποβάλει έως σήμερα ηλεκτρονικά την ΑΚΑ-ΑΚΕ) θα πρέπει από περίοδο 1/2020 και εφεξής να υποβάλλουν στον ΕΔΟΕΑΠ την Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) με τους μισθωτούς που απασχολούν και υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.

Σε ότι αφορά την Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) θα συμπληρώνεται μηδενικό ποσό.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εξαίρεση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ αλλά και της εγκυκλίου 5/2018, η υποβολή των περιόδων 1/2020 – 2/2020 – 3/2020 – 4/2020 – 5/2020 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 31/8/2020.

Για την επανυποβολή των περιόδων 12/2017 έως 12/2019 θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή των ΑΚΑ-ΑΚΕ στον ΕΔΟΕΑΠ είναι να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της αντίστοιχης ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ.

Για τη σωστή υποβολή της ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ επισυνάπτονται:
1. Πίνακες ασφάλισης ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να εντάξετε το προσωπικό σας.
2. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη – ηλεκτρονική υποβολή ΑΚΑ και ΑΚΕ.

Για πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υποβολή της ΑΚΑ-ΑΚΕ στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

2107264368, 2107264396 και 2107264369.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης