Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άνοδος με χαμηλές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άνοδος με χαμηλές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Του Νίκου Σακελλαρίου

Ανακοπή της πτωτικής τάσης και των ρευστοποιήσεων κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 630 μονάδες αλλά με πολύ χαμηλές συναλλαγές. Οι χαμηλές συναλλαγές αποδίδονται και στη θερινή ραστώνη, η ανοδική κίνηση αποδίδεται αφ’ ενός στην αντίδραση συγκεκριμένων blue chips απέναντι στην παρατεταμένη υποχώρηση των προηγούμενων εβδομάδων και αφ’ ετέρου στην αποκλιμάκωση των τουρκικών πιέσεων και στην εκτόνωση των πολεμικών αντιδράσεων.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις  633,62 μονάδες με άνοδο 1,2%. Η αξία συναλλαγών ήταν χαμηλή, μόλις στα  42 εκατ. Ευρώ. Από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν οι 63 έκλεισαν ανοδικά και οι 35 πτωτικά. Στους κλάδους με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, ξεχώρισαν τα Τρόφιμα-Ποτά (2,34%), Πετρέλαιο (1,81%), Κατασκευές (1,49%) ενώ οι τράπεζες περιορίστηκαν στο 0,81%. Πτωτικά κινήθηκαν οι κλάδοι Τεχνολογίας (-0.53%), Προσωπικών υπηρεσιών και προϊόντων (-0,32%).

O έλεγχος του SSM για τον τραπεζικό κλάδο

Για τον τραπεζικό κλάδο, ετοιμάζεται ειδική έκθεση από τον SSM η οποία θα καταδείξει πόση ήταν η έκθεση των ελληνικών τραπεζών απέναντι στην κρίση που επέφερε ο κορωνοιός και πόσο αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο α’ εξάμηνο 2020. Ο SSM θα επιληφθεί ξεχωριστά για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε τι πρέπει να πράξουν οι τράπεζες προκειμένου να παραμείνουν ισχυρές κεφαλαιακά ενώ ανάμεσα στις εισηγήσεις είναι να χαλαρώσουν λίγο οι εποπτικές διεργασίες επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων μέχρι το 2021 προκειμένου να μπορέσουν οι τράπεζες να ανασυγκροτηθούν με την βοήθεια των κυβερνήσεων.

Το Χρηματιστήριο είχε κέρδη στο α’ εξάμηνο 2020

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ου εξαμήνου 2020 για την εταιρεία του ελληνικού χρηματιστηρίου ανήλθαν στα €5,01 εκατ., αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα €4,98 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2019.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €14,50 εκατ. έναντι €13,66 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 6,1%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα €75,3 εκατ. αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 (€66,7 εκατ.).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα €9,48 εκατ. έναντι €8,68 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9,2%.

Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης