Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΕΚΤ ζητά από τις τράπεζες να μην πληρώσουν μερίσματα και να μην αγοράσουν μετοχές μέχρι τον Ιανουάριο του 2021

Η ΕΚΤ ζητά από τις τράπεζες να μην πληρώσουν μερίσματα και να μην αγοράσουν μετοχές μέχρι τον Ιανουάριο του 2021


Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επεκτείνει τη σύσταση προς τις τράπεζες για μη καταβολή μερισμάτων έως τον Ιανουάριο του 2021.

Η ΕΚΤ δεν σκοπεύει να επεκτείνει τα εξαμηνιαία μέτρα ανακούφισης που χορήγησε στις τράπεζες τον Μάρτιο 2020, με εξαίρεση τις στρατηγικές μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όσον αφορά τα «κόκκινα» δάνεια (NPLs), η ΕΚΤ παρέχει επιπλέον έξι μήνες (μέχρι το Μάρτιο του 2021) στις τράπεζες για να υποβάλουν τα σχέδια μείωσής τους με σκοπό να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης