Αποτελέσματα live αναζήτησης

Covid-19 - Ευρ. Συμβούλιο: Ασφαλείς μαζικές διασυνοριακές μετακινήσεις στην εποχή της πανδημίας

Covid-19 - Ευρ. Συμβούλιο: Ασφαλείς μαζικές διασυνοριακές μετακινήσεις στην εποχή της πανδημίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία Covid-19, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιβατών και των εργαζομένων, με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου λοίμωξης στα συστήματα διασυνοριακών μαζικών μεταφορών επιβατών.

Στα συμπεράσματα, το Συμβούλιο προωθεί ορισμένα βασικά μέτρα υγιεινής και ελέγχου των λοιμώξεων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες διασυνοριακής μαζικής μεταφοράς επιβατών. Τα εν λόγω συνιστώμενα μέτρα συνίστανται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
• τήρηση αποστάσεων ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, χρήση μάσκας,
• ευρύτερη χρήση της ψηφιακής έκδοσης εισιτηρίων και των ψηφιακών ελέγχων εισιτηρίων,
• τήρηση υψηλών προτύπων κυκλοφορίας καθαρού αέρα και καθαριότητας στα μέσα μεταφοράς.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον συντονισμό της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων για τις μεταφορές που εγκρίθηκαν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σχετικά με την Covid-19.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιβατών και των εργαζομένων, με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου λοίμωξης στα συστήματα διασυνοριακών μαζικών μεταφορών επιβατών, 24 Ιουλίου 2020

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης