Αποτελέσματα live αναζήτησης

€8 δισ. το κόστος της «γραφειοκρατίας του ΦΠΑ»

11 Αύγουστου 2009 Σχόλια
  • Η επιγραμμική (online) σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων της χώρας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του κ. Ι. Παπαθανασίου , να σταματήσει το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων και να καταπολεμηθεί δραστικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ,
€8 δισ. το κόστος της «γραφειοκρατίας του ΦΠΑ»

Τα «διοικητικά βάρη» που επωμίζονται οι επιχειρήσεις λειτουργούν αρνητικά για τις επενδύσεις αλλά και την πορεία της οικονομίας

Η επιγραμμική (online) σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων της χώρας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του κ. Ι. Παπαθανασίου , να σταματήσει το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων και να καταπολεμηθεί δραστικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ, επαναφέρει στο προσκήνιο, εκτός των άλλων, και τη... γραφειοκρατία του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Σύμφωνα με μελέτη που έχουν πραγματοποιήσει στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος της διοικητικής μεταρρύθμισης, το οικονομικό κόστος των «διοικητικών βαρών» που επωμίζονται κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να αποδίδουν ΦΠΑ ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 8.042.589.980 ευρώ. Είναι το οικονομικό κόστος της «γραφειοκρατίας του ΦΠΑ», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη μελέτη. Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να διατείνεται ότι πολιτική της παραμένει η πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλά, όπως δείχνουν ακόμη και τα στοιχεία της μελέτης, την οποία ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος παρέδωσε στον κ. Ι. Παπαθανασίου, αυτή προσλαμβάνει ευρείες διαστάσεις στην πράξη με απρόβλεπτες συνέπειες. Η κατάσταση που επικρατεί γύρω από αυτόν τον κρίσιμο για την πορεία των εσόδων του κράτους τομέα δεν έχει συνέπεια μόνο την ταλαιπωρία των πολιτών, δεν εκκολάπτει μόνο τη διαφθορά, αλλά συνεπάγεται και δυσβάστακτο οικονομικό κόστος που λειτουργεί αρνητικά στις επενδύσεις και επηρεάζει αρνητικά την πορεία της οικονομίας.

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της μελέτης από τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών που έχουν αναλάβει την προώθηση του προγράμματος της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι παρόμοια με τη μεθοδολογία την οποία ακολούθησαν χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίες, εδώ και πολλά χρόνια, αναζητούν τρόπους για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που έχουν σχέση με την απόδοση του ΦΠΑ και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Το σύνολο των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη μελέτη, ανέρχεται στην Ελλάδα στις 846.944. Οι επιχειρήσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Κατηγορία Γ: ΑΕ/ΕΠΕ με αντικείμενο το οποίο εμπίπτει στον ΦΠΑ 45.065, ΟΕ & ΕΕ 40.328, υπόλοιπες 258.324. Κατηγορία Β: ΟΕ & ΕΕ με αντικείμενο που εμπίπτει στον ΦΠΑ 29.211, υπόλοιπες με αντικείμενο που εμπίπτει στον ΦΠΑ 304.729. Κατηγορία Α: ΟΕ & ΕΕ που εμπίπτουν στον ΦΠΑ 9.035, υπόλοιπες με αντικείμενο που εμπίπτει στον ΦΠΑ 158.219. Επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις 288.523.

Τι κοστίζουν για το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων τα «διοικητικά βάρη» που έχουν σχέση με την απόδοση του ΦΠΑ;

Πρώτον, το κόστος για τις δηλώσεις έναρξης, μετάταξης-μεταβολών - συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των λογιστών-φοροτεχνικών και των εργατοωρών οι οποίες «σπαταλώνται» για το σύνολο των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τη μελέτη - ανέρχεται σε 27,45 εκατ. ευρώ. Για τις προσωπικές εταιρείες το κόστος υπολογίζεται σε 14,85 εκατ. ευρώ, για τις ΟΕ και ΕΕ σε 3,96 εκατ. ευρώ, για τις ΕΠΕ σε 2,4 εκατ. ευρώ και για τις ΑΕ 6,24 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, τεράστια είναι τα ποσά τα οποία δαπανούν οι εταιρείες για την τήρηση και ενημέρωση των Βιβλίων. Για τα Βιβλία Κατηγορίας Γ΄ (343.717 επιχειρήσεις) το 38% των επιχειρήσεων έχει εσωτερικό λογιστήριο και το 62% κάνει outsourcing. Για τη λειτουργία των εσωτερικών λογιστηρίων- τα οποία βεβαίως δεν εξαντλούν τη δραστηριότητά τους μόνο στην απόδοση του ΦΠΑ- το κόστος εκτιμάται σε 1.959.186.900 ευρώ, ενώ για outsourcing σε 1.457.638.200 ευρώ. Οι επιχειρήσεις με Βιβλία Κατηγορίας Α και Β ανέρχονται σε 501.194. Το ποσοστό των εταιρειών αυτών που έχουν εσωτερικά λογιστήρια ανέρχεται σε περίπου 42%. Αν υπολογιστεί σε 10 ευρώ η εργατοώρα, κατά μέσον όρο επί 6 ώρες το 8ωρο που απασχολούνται για τη συγκεκριμένη εργασία, το κόστος για την τήρηση των Βιβλίων αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 3.007.155.000 ευρώ. Το συνολικό κόστος δηλαδή για την τήρηση των βιβλίων ανέρχεται σε 7.217.872.980 ευρώ κάθε χρόνο για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Τρίτον, το οικονομικό κόστος για τη συμπλήρωση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αν ληφθεί υπόψη ότι χρειάζονται περίπου τρεις ώρες για να γίνει η καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων από τον επιχειρηματία, αποτιμάται σε 34.622.760 ευρώ. Το κόστος της συμπλήρωσης του εντύπου (διαρκεί περίπου μισή ώρα) είναι 5.770.460 ευρώ και της υποβολής του (γίνεται στη ΔΟΥ ανά τρίμηνο, δηλαδή τέσσερις φορές τον χρόνο και, κατά μέσον όρο, διαρκεί μία ώρα), ανέρχεται σε 11.540.920 ευρώ. Συνολικό κόστος: 51.934.140 ευρώ. Το ίδιο κόστος εκτιμάται ότι έχει και η συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου που αναφέρεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων. Δηλαδή, 51.934.140 ευρώ.

Τέταρτον, η δήλωση Ιntrastat εκτιμάται ότι επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με 155.802.420 ευρώ.

Πέμπτον, το κόστος της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν Βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ αποτιμάται σε 428.994.440 ευρώ. Το κόστος αυτό επωμίζονται τόσο οι επιχειρήσεις που διατηρούν εσωτερικό λογιστήριο όσο και οι επιχειρήσεις που μισθώνουν εξωτερικούς λογιστέςφοροτεχνικούς. Σε 108.601.860 ευρώ αποτιμώνται οι εργασίες που έχουν σχέση με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ (καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου) όλων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον ΦΠΑ.

Εν κατακλείδι, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επωμίζονται κάθε έτος οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ αποτιμώνται κατά προσέγγιση στο ποσό των 8.042.589.980 ευρώ. Η γραφειοκρατία, με άλλα λόγια, δεν σημαίνει απλώς ταλαιπωρία των επιχειρηματιών και τον πολιτών, δεν υποδαυλίζει φαινόμενα διαφθοράς, αλλά συνεπάγεται και τεράστιο οικονομικό κόστος. Η απόφαση του κ. Παπαθανασίου για την online σύνδεση λογιστηρίων των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων δεν θα συμβάλει απλώς και μόνο στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής γύρω από την απόδοση του ΦΠΑ, αλλά είναι απολύτως βέβαιον ότι θα οδηγήσει και σε δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων τουλάχιστον των έντιμων επιχειρηματιών.

Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης