Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βασίλης Σπανάκης : Δεκτή η τροπολογία για την παράταση προθεσμιών και άρση ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους

Βασίλης Σπανάκης :  Δεκτή η τροπολογία για την παράταση προθεσμιών και άρση ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους


Δεκτή έγινε η τροπολογία που κατέθεσε ο Βουλευτής της Ν.Δ. Σπανάκης Βασίλης-Πέτρος, με θέμα «Παράταση προθεσμιών και άρση ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους», κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Σπανάκης με την εν λόγω τροπολογία «δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου που δεν κατάφεραν να ανανεώσουν την άδειά τους, και εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 19 του Ν.4497/2017, να υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση ανανέωσης των αδειών» και παράλληλα «αίρεται η ανάκληση των αντίστοιχων αδειών που είχε πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου έτους, και με μοναδικό λόγο την υπέρβαση των ορίων του Άρθρου 21 του Ν. 4497/2017, και ως εκ τούτου οι άδειες θεωρούνται σε ισχύ έως την 31/12/2020».

Ο Βουλευτής του Νότιου Τομέα επισήμανε πως η νέα διάταξη «θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στους επαγγελματίες τους υπαίθριου εμπορίου που και αυτοί υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020» και σημείωσε ότι «τα εισοδήματα του 2020 δεν είναι αντιπροσωπευτικά με αυτά του 2019 ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή της νέας έκθεσης της ΕΛΣΤΑΤ για το ακριβές μέγεθος της μείωσης».

Ακολουθούν τα δύο άρθρα της διάταξης όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την τροπολογία υπ’ αριθμ. 426-30 που κατέθεσε ο κ. Σπανάκης:

1. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου του κεφαλαίου Γ του νόμου 4497/2017 που κατά την 15η Ιανουαρίου του 2019 δεν ανανέωσαν την άδεια τους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση ανανέωσης των αδειών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας, ορίζεται έως την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησης όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 58 του ως άνω νόμου και πάντως όχι μεγαλύτερη των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Οι άδειες επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ του νόμου 4497/2017 που έχουν ανακληθεί το τελευταίο έτος για μοναδικό λόγο την υπέρβαση των ορίων του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, από τους φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, θεωρούνται σε ισχύ έως την 31/12/2020.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης