Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημιουργία πρώτου ολοκληρωμένου πλαισίου για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης

Δημιουργία πρώτου ολοκληρωμένου πλαισίου για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Διυπουργικής Ομάδας Συντονισμού για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ), η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, από τους γενικούς γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρη Σκάλκο, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργο Βούτσινο, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, η εγκύκλιος για τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).  

Βασικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου οδηγιών και κατευθύνσεων που θα ακολουθούν εφεξής όλες οι προσκλήσεις που αφορούν σε σχετικές δράσεις.

Το πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

1. Προδιαγραφές - κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης με ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), με βάση την προϋπάρχουσα εμπειρία και την αξιοποίηση σχετικής μελέτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2. Προσδιορισμό του εύρους κόστους της κατάρτισης, βάσει αξιοποίησης σχετικής μελέτης και εργαλείου προσδιορισμού του κόστους.  

3. Καθορισμό σαφέστερων, σε σχέση με το παρελθόν, κριτηρίων επιλογής, διαδικασιών  παρακολούθησης και ελέγχου των παρόχων ΣΕΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των παρόχων κατάρτισης.

4. Εξειδίκευση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων.

Η αντιμετώπιση του συνόλου των θεμάτων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης