Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το υπουργείο οικονομικών προχωρά στην σύνδεση των ταμιακών μηχανών και των μηχανημάτων έκδοσης τιμολογίων με το Taxis

10 Αύγουστου 2009 Σχόλια
  • Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο οικονομικών αποφάσισε τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας της online σύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων της χώρας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διεθνής διαγωνισμός για ΓΓΠΣ, 10-8-2009
Αθήνα, 10-8-2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας της online σύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων της χώρας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σκοπός είναι να παρέχεται άμεση ενημέρωση, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων και να καταπολεμηθεί δραστικά η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ.

    
Η μορφή της διαγωνιστικής διαδικασίας που επελέγη είναι αυτή του «ανταγωνιστικού διαλόγου», ενός καινοτόμου θεσμού του κοινοτικού δικαίου (άρθρα 29 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 23 του Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας). Και αυτό, γιατί λόγω της πολυπλοκότητας της υπηρεσίας αυτής, δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων ακριβής περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής προκήρυξης και εν γένει των λύσεων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο στάδια: Στο πρώτο, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις τεχνικές προτάσεις τους, προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω υπηρεσία, ενώ στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της λύσης ή των λύσεων που θα έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, ως οι πλέον κατάλληλη - κατάλληλες για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Ήδη, εκπονείται το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης, το οποίο υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης