Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. έως 31.10.2020 για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

25 Ιούλιου 2020 Σχόλια
Νέα παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. έως 31.10.2020 για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του υπ. Οικονομικών, εκτός από την παράταση των δηλώσεων,  την Αναστολή ΑΦΜ για παρέμβαση σε ΦΗΜ, την Αυστηροποίηση των προστίμων σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και τις αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου, προβλέπεται και η παράταση από τη λήξη της (30.6.2020) και μέχρι τις 31.10.2020 της αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC".

Αιτιολογική επί του άρθρου 9

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται το θέμα της αναστολής καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000 (Α' 248) μέσω της μετάθεσης της προθεσμίας της αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ μέχρι 31.10.2020, υπό προϋποθέσεις, για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν τις οικονομικές επιπτώσεις οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α..

Διάταξη τροπολογίας

Άρθρο 9
Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC"

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 145), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α' 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το άρθρο 9 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), παρατείνεται εκ νέου από 1.7.2020 μέχρι και τις 31.10.2020.

Δείτε επίσης :

- Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου - Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση


- Αναστολή ΑΦΜ για παρέμβαση σε ΦΗΜ - Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ

- Παράταση των δηλώσεων

-
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης