Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οριακή μείωση των φορολογικών εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Οριακή μείωση των φορολογικών εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του έτους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Την τρίτη κατά σειρά έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων έτους 2020 δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανέρχονται σε 10.474,16 εκ. €, μειωμένα κατά 0,21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019
, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 10.495,73 εκ. €., ενώ το ποσοστό επίτευξης του στόχου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 100,45%

Η υστέρηση που παρατηρείται στα συνολικά έσοδα από φόρους για το πρώτο τρίμηνο 2020 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αποδίδεται, πρωτίστως, στη μείωση των εσόδων από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν την κατηγορία με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα συνολικά έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 (59,6%) και, δευτερευόντως, από τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας.

Πίνακας 1: Συνολικά έσοδα από φόρους περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020/2019 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)Τον μήνα Μάρτιο 2020, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.088,48 εκ. €, αυξημένα κατά 138,66 εκ. €, ήτοι 4,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2.949,82 εκ. €, ενώ το ποσοστό επίτευξης του μηνιαίου στόχου Μαρτίου διαμορφώθηκε σε 107,91%.

Πίνακας 2: Έσοδα από φόρους Μαρτίου 2020/2019 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)Περαιτέρω, στον πίνακα 2 φαίνεται και η συμμετοχή της κάθε κύριας κατηγορίας στα έσοδα από φόρους, όπου παρατηρείται ότι το 95,6% των συνολικών εσόδων από φόρους τον Μάρτιο του 2020 προέρχεται από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες φόρων:

- Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (52,6%)

- Φόρος εισοδήματος (25,6%)

- Λοιποί φόροι επί παραγωγής (17,5%)


Δείτε ολόκληρη την έκθεση της ΑΑΔΕ ως συνημμένο αρχείο


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης