Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων

7 Αύγουστος 2009
Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Εργοδοτών στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών το ΙΚΑ διαθέτει μια νέα υπηρεσία.

Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Εργοδοτών στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών το ΙΚΑ διαθέτει μια νέα υπηρεσία.

Με τη νέα υπηρεσία οι εργοδότες μπορούν να ταυτοποιούν στοιχεία μητρώου των απασχολουμένων τους με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μητρώο ασφαλισμένων που τηρεί το ΙΚΑ.

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να βοηθήσει τους εργοδότες να συμπληρώνουν στην ΑΠΔ τα ορθά στοιχεία μητρώου των ασφαλισμένων.

Για τη χρήση της υπηρεσίας επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων.

Σχετικό link


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης