Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Αποχώρηση του Η.Β. από τους κανόνες της ΕΕ στο πεδίο του υποχρεωτικού ελέγχου

ΕΛΤΕ: Αποχώρηση του Η.Β. από τους κανόνες της ΕΕ στο πεδίο του υποχρεωτικού ελέγχου


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2020

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Από την 1η Φεβρουαρίου του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί «τρίτη χώρα». Η Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπει μία μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι τότε, το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται στο σύνολό του και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη μεταβατική περίοδο η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο εάν μια τέτοια συμφωνία θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου δεν θα ισχύουν πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ προχώρησε στην κάτωθι σχετική ανακοίνωση για όλους τους ενδιαφερόμενους.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/statutory_audits_en.pdf


Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης