Εξομοιώνεται το επίδομα ανεργίας των ελ. επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων με το επίδομα των κοινών ανέργων - Διευρύνονται τα όρια ένταξης

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Ιούλιος 2020
Taxheaven.gr


Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τροποποιούνται οι:

- Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α)», σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ν. 4622/2019 (Α' 133)

και

- Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152)»

Με τις τροποποιήσεις αυτές εξομοιώνεται το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α) και τους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε), με το ποσό του επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.

Επίσης διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια των προϋποθέσεων ένταξης στις διατάξεις  χορήγησης του βοηθήματος.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση Φ. 10035/24984/951 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε αναλυτικά την απόφαση  Φ.10043/43602/ Δ18.2592/10.8.2018 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου