Αποτελέσματα live αναζήτησης

222 εκ. προστέθηκαν στο ληξιπρόθεσμο χρέος το μήνα Απρίλιο - 3.913.606 το πλήθος των οφειλετών

222 εκ. προστέθηκαν στο ληξιπρόθεσμο χρέος το μήνα Απρίλιο - 3.913.606 το πλήθος των οφειλετών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Απριλίου 2020.

- Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 105.639.104.091 τον Απρίλιο έναντι € 105.811.437.644 το Μάρτιο (μείωση κατά 0,16%).

- Ανεπίδεκτα είσπραξης: € 22.151.964 τον Απρίλιο έναντι € 22.151.042 το Μάρτιο.

- Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 83.487.140.446 τον Απρίλιο έναντι € 83.660.395.514 το Μάρτιο (μείωση κατά 0,21%).

- Πλήθος οφειλετών: 3.913.606 τον Απρίλιο έναντι 3.954.882 το Μάρτιο (μείωση κατά 1,04%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Απρίλιος) ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.913.465

- Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566
4ΜΗΝΟ 1.013.561.753


 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 -0,22%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 10,94%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 183.569.065 -32,57%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 -39,28%
4ΜΗΝΟ 1.294.981.868 1.165.270.871 1.013.561.753 -13,02%- Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 4μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.435 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.901 εκ. (μείωση κατά 16,06%).

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 222 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 266 εκ. (μείωση κατά 16,54%)

Το 88 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

1.453.137

75.552.570

5099%

Εισόδημα

28.045.929

27.894.986

-1%

Φόροι στην Περιουσία

3.910.740

5.566.695

42%

Φ.Π.Α.

107.942.790

53.921.904

-50%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

45.988.961

7.016.167

-85%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

573.567

728.056

27%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

14.700.092

12.802.504

-13%

Δικαστικά έξοδα

19.004.800

6.173.127

-68%

Καταλογισμοί

4.301.962

2.725.972

-37%

Τέλη και χαρτόσημα

1.092.447

3.525.712

223%

Πρόστιμα Έμμεσων φόρων

5.361.824

2.552.919

-52%

 

232.376.248

195.907.691

-15,7%

 

87,5%

88,1%2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 4μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.286 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.734 εκ. (μείωση κατά 16,38%).

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 204 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 228 εκ. (μείωση κατά 10,52%).

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Απρίλιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 99 εκ. (έναντι 106 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (90,7%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

9.281.334

33.972.231

266,0%

Εισόδημα

15.734.067

12.245.029

-22,2%

Φόροι στην Περιουσία

12.187.755

6.425.683

-47,3%

Φ.Π.Α.

62.421.766

36.931.555

-40,8%

ΣΥΝΟΛΟ

99.624.922

89.574.498

-10,09%

   

93,51%

90,7%


 

           KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 2019 2020 2020/2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 3ΜΗΝΟ 17,9% 18,0% 0,56%


• Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων
 

 ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 393.730.214 461.204.743 462.195.280 425.930.171 -7,8%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 405.062.230 496.209.557 422.238.586 460.807.129 9,1%
ΜΑΡΤΙΟ 454.448.469 458.085.538 412.552.761 284.163.496 -31,1%
ΑΠΡΙΛΙΟ 350.013.994 528.510.780 367.932.556 226.124.044 -38,5%
4 ΜΗΝΟ 1.603.254.907 1.944.010.61 1.664.919.184 1.397.024.839 -16,1%

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης