Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια: Μετατίθενται οι υποβολές της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής

Ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια: Μετατίθενται οι υποβολές της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής


Με τις δύο νέες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, 69301/2020 και 69298/2020, τροποποιούνται αντιστοίχως οι αποφάσεις 61239/2020 «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016» και 61238/2020 «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011» και ορίζεται πλέον ότι η πρώτη υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής θα λάβει χώρα εντός των οριζομένων προθεσμιών υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021.

Δείτε τις 69301/3.7.2020 και 69298/03-07-2020 καθώς και τις κωδικοποιημένες 61239/15.6.2020 και 61238/15-06-2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης