Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναγκαία η αναμόρφωση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για να προωθηθεί ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

17 Ιούλιος 2020
Αναγκαία η αναμόρφωση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για να προωθηθεί ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven


Χρονικές καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αδυναμία προώθησης των διαδικασιών για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ορισμένα φαινόμενα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα σε ότι αφορά τις άδειες δημιουργίας Επαγγελματικών Ταμείων και σχετίζονται με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το εξαγγελθέν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) της Τράπεζας Πειραιώς, η δημιουργία του οποίου έχει καθυστερήσει ενάμιση χρόνο τουλάχιστον περιμένοντας γνωμοδότηση και έγκριση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή η οποία απαιτείται για την λειτουργία του.

Ανάγκη επιτάχυνση των διαδικασιών και στελέχωση του θεσμού

Γενικότερα, οι εκτιμήσεις στην ευρύτερη ασφαλιστική αγορά είναι ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την δημιουργία Επαγγελματικών Ταμείων σε μία περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ΤΕΑ. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι υποστελεχωμένη και εγκλωβισμένη σε γραφειοκρατικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να επιλύονται άμεσα από το αρμόδιο υπουργείο.

Οι αρμοδιότητες της ΕΑΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, άπτονται του πρώτου και δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και είναι συνοπτικά οι εξής:

- Η μελέτη του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης στα πλαίσια του μακροχρόνιου οικονομικού και χρηματοδοτικού σχεδιασμού για την εξασφάλιση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της αναλογιστικής ισορροπίας του συστήματος αυτού.
- Η παρακολούθηση της πορείας των ασφαλιστικών οργανισμών που έχουν μορφή Ν.Π.Π.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., αλλά και κάθε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο.
- Η διατύπωση γνώμης για τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας ασφαλιστικών οργανισμών υπό ίδρυση, μορφής Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και ο τακτικός ετήσιος αναλογιστικός έλεγχος αυτών.
- Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών, δημογραφικών και άλλων συναφών στοιχείων που αφορούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που υπάγονται σε οποιοδήποτε Υπουργείο.
- Ο καθορισμός των προδιαγραφών των αναλογιστικών μελετών του πρώτου και δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.
- Η συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών ή με διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα καθώς και η συμμετοχή σε δραστηριότητες των εν λόγω αρχών και οργάνων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης