Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΔΕΔΥ: Συνέχιση της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση για το 2019

ΑΔΕΔΥ: Συνέχιση της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση για το 2019


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
Email: [email protected],
[email protected]


Αθήνα, 16.07.2020
Αριθμ. Πρωτ.: 231


Προς:
1. Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ
2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
3. Γενικοί Σύμβουλοι ΑΔΕΔΥ


Θέμα: Συνέχιση της απεργίας - αποχής από την αξιολόγηση για το 2019


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας ενημερώνει ότι ισχύει η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης του Μάρτη του 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες-μέλη μας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της απόφασης.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης