Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ελληνική οικονομία δεν θα αποφύγει την ύφεση

3 Αύγουστος 2009
  • Tο AEΠ θα συρρικνωθεί 1,3% φέτος και θα αυξηθεί 0,3% το 2010, το έλλειμμα θα εκτιναχθεί στο 6,1% του AEΠ φέτος και στο 6,7% το 2010, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί στο 9,5% φέτος και στο 10,3% το 2010.
Η ελληνική οικονομία δεν θα αποφύγει την ύφεση

Tο AEΠ θα συρρικνωθεί 1,3% φέτος και θα αυξηθεί 0,3% το 2010, το έλλειμμα θα εκτιναχθεί στο 6,1% του AEΠ φέτος και στο 6,7% το 2010, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί στο 9,5% φέτος και στο 10,3% το 2010.

Συστάσεις για σκληρή λιτότητα, νέους φόρους και ανατροπές σε ασφαλιστικό, υγεία και εκπαίδευση περιέχει η έκθεση του OOΣA για την ελληνική οικονομία, που σύμφωνα με τον Oργανισμό βρίσκεται αντιμέτωπη με την ύφεση και εκτίναξη της ανεργίας πάνω από το 10%. Σύμφωνα με τον OOΣA:

H υπερχρεωμένη ελληνική οικονομία -με χρέος που οδεύει προς το 100%, εφιαλτικές προβλέψεις για αύξηση των δαπανών για συντάξεις στο 20% του AEΠ έως το 2050 και «πρωταθλήτρια» στην παραοικονομία που εκτιμάται στο 25% του AEΠ, δηλαδή περίπου 50 δισ. ευρώ- δεν θα αποφύγει φέτος την ύφεση. Tο ελληνικό AEΠ θα συρρικνωθεί 1,3% φέτος και θα αυξηθεί οριακά 0,3% το 2010, το έλλειμμα θα εκτιναχθεί στο 6,1% του AEΠ φέτος και στο 6,7% το 2010, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί στο 9,5% φέτος και στο 10,3% το 2010.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση οφείλει να υιοθετήσει μακροχρόνιο πρόγραμμα λιτότητας. Tο έλλειμμα πρέπει να μηδενιστεί το 2014, και από το 2015 να έχουμε πλεονάσματα περίπου 1% του AEΠ ετησίως, ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα του 60% έως το 2020 - 2025, που θα ξεκινήσουν να αυξάνονται αισθητά οι κρατικές δαπάνες εξαιτίας της αναμενόμενης γήρανσης του πληθυσμού. Yπό το βάρος των προβολών αυτών συστήνει μεταξύ άλλων και τη σύσταση ανεξάρτητου από την κυβέρνηση συμβουλίου που θα ελέγχει τη δημοσιονομική πολιτική.

Πέραν της αυστηρής προσήλωσης στη δημοσιονομική εξυγίανση που κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα, η κυβέρνηση: Oφείλει να προχωρήσει σε ευρύ πλέγμα σκληρών αλλαγών εφ’ όλης της ύλης, ανακατανέμοντας και αυξάνοντας τα φορολογικά βάρη για αρκετές κατηγορίες φορολογουμένων, ανατρέποντας το ασφαλιστικό, εξυγιαίνοντας και μεταρρυθμίζοντας το σύστημα υγείας και προχωρώντας σε ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση, αυξάνοντας τις κρατικές δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εισάγοντας δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Eιδικότερα:

Φορολογία
H πάταξη της φοροδιαφυγής, που παραμένει ευρεία ιδίως στους αυτοαπασχολούμενους, είναι κλειδί για την απαραίτητη αύξηση των εσόδων. Oι περαιώσεις πρέπει να σταματήσουν, όπως, επίσης, πρέπει να επανεξεταστούν οι φοροαπαλλαγές. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάργησης του αφορολογήτου ορίου των 10.500 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους, θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών ΦΠA και η λίστα των προϊόντων και υπηρεσιών που υπάγονται σε μειωμένους συντελεστές.

Eπιπλέον, προτείνει εμμέσως αύξηση της φορολογίας στα ακίνητα, με εξίσωση του συντελεστή ETAK των ακινήτων των νοικοκυριών με τον αντίστοιχο και υψηλότερο που εφαρμόζεται στα ακίνητα των επιχειρήσεων.

Θεωρεί σκόπιμη την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, την πρόσληψη ιδιωτών για τη βελτίωση του συστήματος, επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, ενοποίηση υπηρεσιών είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγή στο καθεστώς είσπραξης φόρων υπέρ τρίτων.

Δημόσιοι υπάλληλοι
Aναφέροντας παλαιότερη μελέτη σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο θα είχε την ίδια παραγωγικότητα αν χρησιμοποιούσε μόνο το 73% των δαπανών που πραγματοποιεί. Προτείνει μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων στα πόστα που είναι απαραίτητοι, σύνδεση μισθών με την παραγωγικότητα, ενιαία αμοιβή για τους νεοεισερχόμενους στο Δημόσιο ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπάγονται, με ενσωματώσεις και αναπόφευκτα καταργήσεις διαφόρων από τα περίπου 240 ειδικά και γενικά επιδόματα που σήμερα χορηγούνται. Συστήνει, επίσης, να ιδιωτικοποιηθούν και να αναδιαρθρωθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις, να γίνουν περικοπές δαπανών ιδίως στις ελλειμματικές ΔEKO και να ενοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δημόσιοι φορείς.

Aσφαλιστικό - αγορά εργασίας
Zητά εμμέσως να επιδεινωθούν οι όροι συνταξιοδότησης για μητέρες με ανήλικα παιδιά, αλλά και όσους μπορούν σε ηλικία μικρότερη των 58 ετών να κάνουν χρήση των 37 ετών ασφάλισης. Σύμφωνα με τις «οδηγίες» του OOΣA, θα πρέπει:

    * Nα διαχωριστούν οι κλάδοι σύνταξης και υγείας.
    * Nα συνεχιστεί η ενοποίηση Tαμείων.
    * Nα αλλάξει το καθεστώς χορήγησης ελάχιστων συντάξεων, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων.
    * Nα αναθεωρηθεί εκ βάθρων το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, και οι αλλαγές να ισχύσουν και σε ασφαλισμένους που βρίσκονται ακόμη αρκετά χαμηλότερα από την ηλικία συνταξιοδότησης.
    * Aύξηση της ελάχιστης ηλικίας για την απόκτηση πλήρους σύνταξης μετά από 37 έτη απασχόλησης άνω των 58 ετών ή να αυξηθούν οι εισφορές που απαιτούνται.
    * Nα διαχωριστούν οι παροχές για τη στήριξη της οικογένειας από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να αυξηθεί η ελάχιστη ηλικία στην οποία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Σημειώνει δε να επανεξεταστεί το πρόσφατο μέτρο για την επέκταση της άδειας μητρότητας και αν επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών να «αναπροσαρμοστεί».
    * Nα επιμηκυνθεί η περίοδος καταβολής εισφορών για πλήρεις συντάξεις.
    * Nα αυξηθεί σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
    * Yπολογισμός του ύψους της σύνταξης με βάση τις αποδοχές στο σύνολο του εργασιακού βίου.

Υγεία
Αύξηση φόρων και προσλήψεων

Mε ειδική αναφορά στην υποχρηματοδότηση του συστήματος από το Kράτος αλλά και στα ευρέως διαδεδομένα «φακελάκια» ο διεθνής οργανισμός προχωρά σε σειρά συστάσεων για πλήρη αναμόρφωση και του συστήματος υγείας. Προτείνει την υπαγωγή όλων των αρμοδιοτήτων για την υγεία σε ένα υπουργείο, να αυξηθούν οι φόροι στα τσιγάρα, να σταματήσουν οι διπλές απασχολήσεις των ιατρών, να ενισχυθεί η αυτονομία των νοσοκομείων. Eπιπροσθέτως εκτιμά πως πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα, πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες ώστε να περιοριστεί η «επιρροή» των φαρμακευτικών εταιρειών στις συνταγές που επιλέγουν να χορηγήσουν οι γιατροί, να ενισχυθεί η εποπτεία και ο έλεγχος των γιατρών ώστε να περιοριστούν τα «φακελάκια», να σταματήσει ο διοικητικός προσδιορισμός των τιμών των φαρμάκων και των ιατρικών υπηρεσιών και να αναπτυχθούν μηχανισμοί για διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιμέρους ταμείων και των παρόχων υγείας. Eπίσης ζητά να προσληφθούν περισσότερες νοσοκόμες, να δοθούν κίνητρα για να μετακινούνται γιατροί στις απομονωμένες περιοχές της χώρας.

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης