Υποχρέωση αναγραφής στα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Ιούλιος 2020
Taxheaven.grΣτο νέο νομοσχέδιο του Υπ.Ανάπτυξης κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο : «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»  προβλέπεται επίσης :

Η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της επιχείρησης της προέλευσης, της επωνυμίας του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και της  ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης.


Δείτε αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο της διάταξης του νομοσχεδίου :

Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 16

Με το άρθρο 16 τροποποιείται το άρθρο 13 του νόμου 4177/2013. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η προσθήκη στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της ονομασίας του εμπορικού σήματος, θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού, ως προς τη διάκριση των εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης και των οποίων τα παραστατικά διακίνησής δεν περιλαμβάνουν την ονομασία σήματος της επιχείρησης.


Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 - Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων


Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α' 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.».