Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης παύσης ΦΗΜ

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης παύσης ΦΗΜ


ΠΡΟΣ

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
κ. Σαΐτη Ευθύμιο

την Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κα Σεχπερίδου Σοφία

 
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 109 
 
Θέμα: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης παύσης ΦΗΜ


Με την απόφαση σας Αριθμ. Α.1100/2020 (ΦΕΚ Β’ 1751/07.05.2020) έγινε τροποποίηση της απόφασης Α.1011/2020 (85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ.1135/2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», και δόθηκε παράταση της προθεσμίας για παύση αυτών μέχρι την 31/7/2020.

Για την εν λόγω παράταση, σύμφωνα με την απόφαση, λάβατε υπόψη σας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
«4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (1362 Β') και ΠΟΛ.1135/2005 (1592 Β'), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
»

Παράλληλα με τους ανωτέρω λόγους που συνεχίζουν να υφίστανται, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η καινούργια διαδικασία του myDATA με τους παρόχους, όπου ακόμα δεν είναι εμφανές πως θα λειτουργήσουν οι ΦΗΜ και οι διάφοροι φορολογικοί μηχανισμοί, καθώς και όλες οι αλλαγές που αναμένονται να ενσωματωθούν στα διάφορα μηχανογραφικά συστήματα.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 30/9, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά την απόσυρση των εν λόγω ΦΗΜ και την αντικατάσταση τους, ώστε να μην χρεώνονται οι επιχειρήσεις με επιπλέον κόστος.


Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς   

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης