Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας, έτσι απλά

Το σχόλιο της Δευτέρας, έτσι απλά
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕπιμέλεια
Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven


Εκκινούν από σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και είναι ευκαιρία για τους πολίτες να "ξεχυθούν" στις κατά τόπους αγορές για να ξοδέψουν τα χρήματα που έχουν μαζέψει από τις αποζημιώσεις, την επιστρεπτέα προκαταβολή αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέτρα την περίοδο αυτή της πανδημίας. Προσοχή βέβαια γιατί με τον νέο νόμο (4703/2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.) μπορούν να τεθούν περιορισμοί σε συναθροίσεις που διαταράσσουν την κοινωνικοοικονομική ζωή της κάθε περιοχής ή δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα.


«Επιστρέψτε την προκαταβολή»

Μεθαύριο είναι η τελευταία ημέρα για την αίτηση στο σίκουελ της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα φτάσουμε μέχρι την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ. Άλλωστε τα πετυχημένα σίκουελ φτάνουν το πολύ μέχρι το νούμερο ΙΙΙ, μετά αρχίζουν και γίνονται βαρετά.
 

Μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο - Υπεγράφη η απόφαση
Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
Με λίγα λόγια θα έχουμε και νέες προθεσμίες για υποβολή δήλωσης Covid-19.

«ΕΡΓΑΝΗ - ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ»


 
 • ΕΡΓΑΝΗ: Διευκρινίσεις για την υποβολή των Δηλώσεων Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας για τον μήνα Ιούνιο
 • Αναφορικά με την υποβολή των Δηλώσεων Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας για τον μήνα Ιούνιο το υπ.Εργασίας μας έκανε γνωστό ότι,

  - για τις περιπτώσεις εργαζόμενων, των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και παρατείνεται για τον Ιούνιο υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας - Παρατάσεις / Οριστικές Διακοπές».

  - για τις περιπτώσεις εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά το μήνα Ιούνιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας»

  - το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας» υποβάλλεται μόνο από την έδρα της επιχείρησης (αρ. παραρτήματος – 0). Παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών υποβολών με την προϋπόθεση ότι κάθε επόμενη υποβολή περιλαμβάνει εργαζόμενους, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία από τις προηγούμενες υποβολές.


 

 
 • Προσθήκη του ΚΑΔ 7022 ως πληττόμενου για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων
 • Με τη νέα απόφαση 27039/617/2020 συμπληρώνεται η απόφαση 23102/477/2020 και προστίθεται ο ΚΑΔ 7022 "Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα" ως ΚΑΔ που πλήττεται για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
 • Η αποφασούλα : 27039/617/3.7.2020


 
 • Εποχικά εργαζόμενοι: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από το υπ. Εργασίας
 • Α) Εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019,σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας, δύνανται να υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα από 01/06/2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/09/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ως άνω ΚΥΑ, εφόσον:

  - Δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν απασχολούνται από τους ανωτέρω εργοδότες -επιχειρήσεις ή δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη,
  ή 
  - οι κατά τα ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις τους επαναπροσέλαβαν αλλά αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση από την οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης- εργοδότη και έως 30/09/2020.

  Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A' 76).

  Β) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας που επαναπροσέλαβαν εποχικά απασχολούμενους εργαζόμενους οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού αυτού, από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και μέχρι 30/9/2020,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Α του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ.

  Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις δύνανται να:

  α) προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εν λόγω εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (A' 90) και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψή τους. Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

  β) κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A' 104) σύμφωνα με την άριθμ. 23103/478/13.06.2020 ΚΥΑ (Β'2274), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους ανωτέρω εργαζόμενους, με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον έχουν προβεί σε επαναπροσλήψεις αυτών και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ. Σε περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την υποβολή αίτησης/δήλωσης για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.

  Οι ανωτέρω εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A' 76), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.»
 • Η απόφαση : οικ. 27963/853/2020«Σημεία και τερατάκια»

Σχετικά με τις δηλώσεις εισοδήματος και την αποχή. Δεν ξέρω εάν το παρατηρήσατε αλλά δεν κάναμε αποχή μόνο τις ημέρες που ορίστηκαν από τους συνδικαλιστικούς φορείς μας.  Η ροή υποβολής δηλώσεων δείχνει ότι δεν ασχολούμαστε και πολύ με την υποβολή των δηλώσεων, για τον απλούστατο λόγο ότι οι περισσότεροι από εμάς δίνουμε προτεραιότητα σε άλλες εργασίες. Λες και πλανάται στην ατμόσφαιρα μια σιγουριά ότι θα δοθεί και άλλη παράταση ένα πράγμα....


Προσπερνάω το θέμα της πληθώρας των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και αφορούν αμιγώς θέματα σχετικά με την πανδημία (649 έως σήμερα), για να σημειώσω ότι δεν είναι μόνο αυτές. Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν δημοσιευθεί στα αντικείμενα που μας απασχολούν, 1277 αποφάσεις/εγκύκλιοι (μέχρι σήμερα) και 51 νόμοι.... Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται φυσικά οι δικαστικές αποφάσεις, οι αποφάσεις της ΔΕΔ, του Σ.ΛΟ.Τ., οι οδηγίες και οι κανονισμοί της Ε.Ε., καθώς και άρθρα και μελέτες που δημοσιεύει ο κόμβος.


Παραθέτω όπως ακριβώς το λάβαμε το κείμενο ενός συναδέλφου που μας ήρθε σε email
Αξιότιμοι Κύριοι Βεσυρόπουλε και Πιτσιλή ,
με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε καθημερινά ότι προσερχόμαστε στην εργασία μας χωρίς να μπορούμε να εργαστούμε λόγω της μη λειτουργίας του taxisnet. Πως θα ήταν άραγε αν πηγαίνατε στο γραφείο σας και χάνατε τον μισό χρόνο σας να ανοιγοκλείνεται τον υπολογιστή σας επειδή δεν "τρέχει γρήγορα";
Εγκύκλιοι και αποφάσεις στο παρά πέντε, με καταληκτικές ημερομηνίες που φλερτάρουν μόνιμα το πρόστιμο και τον φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.
Επιληφθείτε άμεσα της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η υποβολή των δηλωτικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων και φροντίστε πρώτα απ' όλα οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σύννομες και συνεπείς απέναντι στους φορολογούμενους πολίτες και σε εμάς τους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, γιατί αυτή τη φορολογική χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες έχετε υπερβεί τα εσκαμμένα. 

Δώστε χρόνο έγκαιρα, ισόποσης απώλειας του χρόνου λόγω της τρίμηνης πανδημίας για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο να υποκαθιστούμε πλέον τα ΚΕΠ και τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ κτλ), υπό αυτές τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σίγουρα δεν είναι αυτή η δουλειά μας, αλλά αν πλέον η πολιτική σας στοχεύει σε αυτό, γνωστοποιείστε το σε όλους μας, και κάντε άμεσα τις απαραίτητες δημοσιονομικές περικοπές να αναπνεύσουμε, και να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. 
Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και κατ επέκταση των δημόσιων υπηρεσιών θα έπρεπε να είχε πραγματωθεί εχθές. Αλλάξτε το στο μέτρο που σας αναλογεί, για να έχετε την ορθολογική εικόνα που θα έπρεπε να είχε ένα σοβαρό κράτος για το ανθρώπινο δυναμικό του, την απόδοση του και την σχέση κόστους-απόδοσης. 
Είμαστε ο συνδετικός κρίκος του κράτους και της επιχείρησης, πρέπει επιτέλους να μας ακούσετε, μην συνεχίζετε τα λάθη των προκατόχων σας. Οι θέσεις σας χρήζουν γενναίες αποφάσεις στην ώρα τους.
Με εκτίμηση και την πίστη ότι θα φανείτε αντάξιοι των συνθηκών,
«Χρήσιμα άρθρα  - Επισημάνσεις..»
 «Λιγότερο αλλά εξίσου σημαντικά θέματα εβδομάδος »
«Νομοθεσία»


Τα νέα νομοσχέδια κατατίθενται τις τελευταίες ημέρες  με τον ίδιο ρυθμό που εκδίδονται οι αποφάσεις. Παραθέτω κατωτέρω τις σημαντικότερες διατάξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και οι οποίες είτε έχουν ψηφιστεί, είτε αναμένονται να ψηφιστούν εντός της εβδομάδας, είτε βρίσκονται σε νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί σε διαβούλευση.   «Διατάξεις που ψηφίστηκαν»
 

 • Παράταση έως 31.8.2020 της δυνατότητας δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4700/2020 άρθρο 375]
 • Κίνητρα για την Ηλεκτρονική τιμολόγηση  μέσω παρόχου (μείωση παραγραφής κλπ) - [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 48]
 • Παράταση αίτησης αναστολής ΦΠΑ από κατασκευαστές οικοδομών  - [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 48]
 • Καθορισμός πλαισίου της λύσης για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του 2013 -  [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 30]
 • Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα -  [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 32]
 • Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020 -  [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 36]
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ και συνέχιση της απαλλαγής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια - [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 35]
 • Εκτός Τειρεσία όσες επιταγές τουριστικών επιχειρήσεων σφραγίζονται - Αναστέλλονται, κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων - [Ψηφίστηκε με τον νόμο 4701/2020, άρθρο 47]
 • Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τη δυνατότητα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4702/2020 του οποίου το τέταρτο άρθρο προβλέπει την παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α1 83), δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη της, ως μέτρο προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


«Διατάξεις σε νομοσχέδιο που δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί»

 • Καταργείται από 31 Οκτωβρίου η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για όσους δεν έχουν οφειλές
 • Σε 8 δόσεις ο φόρος εισοδήματος και σε 6 ο ΕΝΦΙΑ για το 2020
 • Έκπτωση δύο τοις εκατό σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος


«Διατάξεις που έρχονται»

 


«Ψηφιακά..»

- Η ψηφιακή αναβάθμιση της Βουλής: Τα έργα του τελευταίου εξαμήνου
- Εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα 206 δημόσιων φορέων φιλοξενούνται σήμερα στο G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.«Σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»


   Σημαντική απόφαση: Η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ

   Σημαντική απόφαση: Δεν προλαβαίνει ούτε η ΑΑΔΕ

 • Μεταβολή για εξαιρετικούς λόγους, για το ημερολογιακό έτος 2020, της ημερομηνίας επικαιροποίησης των καταστάσεων των δημοσιοποιούμενων φορολογικών οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
 • Η απόφαση : Α.1158/2020   Σημαντική απόφαση: Πως εφαρμόζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και η λήψη πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ


 • Με τη νέα εγκύκλιο Ε.2107/2020 δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις σε ότι αφορά την εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020.
  Η διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση Α.1137/2020 αφορά:
  - Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και Φ.Μ.Α.Π. φυσικών και νομικών προσώπων, Ε.Τ.Α.Κ. και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων καθώς και Ε.Φ.Α.) και τα υποδείγματα που επέχουν θέση δήλωσης σύμφωνα με την απόφαση Α.1272/2019, για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή. Για δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Ε.Φ.Α. και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, για τις οποίες προβλέπεται ήδη η ηλεκτρονική υποβολή/έκδοση, δεν έχει εφαρμογή η διαδικασία της ως άνω απόφασης. Τυχόν τέτοιες δηλώσεις ή αιτήσεις που υποβάλλονται με τη διαδικασία της Α.1137/2020, δεν λαμβάνονται υπόψη και ενημερώνεται σχετικά ο φορολογούμενος με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση με την υπόδειξη να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση ή να λάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό.
  - Αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του ν.4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού, αιτήσεις για θεώρηση αντιγράφων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων καταδικαστικών σε δήλωση βουλήσεως και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.
  - Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝ.Φ.Ι.Α. άνω των 300 ευρώ.
  - Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, αρχικές και τροποποιητικές,
  - Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, πλην των δηλώσεων φ.μ.α. που υποβάλλονται για πλειστηριασμό.
  - Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001 (πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών). Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 6 του ν.3220/2004, σύμφωνα με την οποία, όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, αντί του πιστοποιητικού δύναται να προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

 • Η απόφαση : Ε.2107/2020   Σημαντική απόφαση: Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής του πλοίου.


 • Σε περίπτωση καταστροφής του πλοίου λόγω ναυαγίου, βύθισης, πυρκαγιάς, σύγκρουσης ή άλλης αιτίας, απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τη νηολόγηση αυτού. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ειδικότερα η αιτία καταστροφής του πλοίου και η ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που επιβάλει τη διαγραφή του από το νηολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 27/1975.
  Σε περίπτωση διάλυσης του πλοίου απαιτείται η βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τη νηολόγηση του σχετικά με τον χρόνο διαγραφής από τα ελληνικά νηολόγια λόγω διάλυσης του. Στη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να προκύπτει η διάλυση του πλοίου και η ημερομηνία αυτής.
 • Η απόφαση : Α.1157/2020   Σημαντική απόφαση: Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών   Σημαντική απόφαση: Μείωση ΕΝΦΙΑ ΦΠ 2020. Aναστολή εφαρμογής διατάξεων για θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020.

 • Χορήγηση μειώσεων ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων για το 2020 και παράταση αναστολής εφαρμογής διατάξεων υποβολής δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και στοιχείων ακινήτων
 • Η απόφαση : Ε.2106/2020


   Σημαντική απόφαση: Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση - Οδηγίες από τον ΕΦΚΑ

 • Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:
   
  ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
  ΑΝΕΡΓΙΑ 1,83%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  1,56% από 1/6/2020
  3,17%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  2,69% από 1/6/2020
  5%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  4,25% από 1/6/2020
  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ο.Ε.Ε.) 0,35% 0% 0,35%
  ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,10% 0,36% 0,46%
  ΛΠΕΑΕ 0% 0,15% 0,15%
  Ο.Ε.Κ. 1%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  0,85% από 1/6/2020

  0% 1%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  0,85% από 1/6/2020

  ΣΥΝΟΛΟ 3,28%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  2,86% από 1/6/2020
  3,68%
  από 1/1/2017 έως 31/5/2020

  3,20% από 1/6/2020
  6,96%
  από 1/1/2017έως 31/5/2020

  6,06% από 1/6/2020

 • Η απόφαση : Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/2020


   Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592

 • Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής (εφεξής «πρόγραμμα»). Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.
 • Η απόφαση : 1723/179088/2020


   Σημαντική απόφαση: Παράδοση αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/67 - Τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και τιμολόγηση της παράδοσης αγαθών
 • Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών με απαλλαγή από το ΦΠΑ που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/67.

  Οι διευκρινίσεις αφορούν :
  -Παραδόσεις αγαθών ως εφοδίων πλοίων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας - τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής
  -Νομικό καθεστώς σύστασης και λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης πλοίων και αντιπροσώπευσης πλοιοκτητριών εταιρειών Α.Ν.89/1967 (εφεξής «διαχειρίστριες εταιρείες»)
  -Έκδοση τιμολογίων παράδοσης (πώλησης) αγαθών ως εφοδίων πλοίων
  -A Παραδόσεις αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία αναλαμβάνει, βάσει σχετικής σύμβασης, τη διαχείριση πλοίων και την αντιπροσώπευση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας ναυτιλιακής εταιρείας
  -A.1 Υποβολή τελωνειακού παραστατικού από την διαχειρίστρια εταιρεία
  -Α.2. Υποβολή τελωνειακού παραστατικού από την ναυτιλιακή εταιρεία
  -Παραδόσεις αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία έχει, βάσει σχετικής σύμβασης, εκχωρήσει εξ ολοκλήρου την εκμετάλλευση του πλοίου στη διαχειρίστρια εταιρεία
 • Η απόφαση : Ε.2108/2020


«Λοιπές αποφάσεις»

845/174099/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/ 2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄ 1239). Ε.2105/2020 Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ' αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών«Λοιπές ειδήσεις»

Ενισχύεται το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ με 7 εκατ. ευρώ - Αυξάνονται οι δικαιούχοι σε 370.000 Τουρισμός για Όλους: Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και ιδιώτες από τις τράπεζες - Αναστολή δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η.12.2020 Οι δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες λογιστή το 2ο τρίμηνο του 2020 Στη δημοσιότητα η λίστα με τα χρηματικά ποσά για την καμπάνια κατά του κορωνοϊού
«Αρθρογραφία»

Άρθρα Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις εν εξελίξει από 1.7.2020 κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή νέες κατασκευές καταλυμάτων - Βήματα και επισημάνσεις εφαρμογής της Α.Υ.Ο. Α.1150/2020«Αποφάσεις ΔΕΔ»

ΔΕΔ 906/2020 Χαρτόσημο - Δεκαετής παραγραφή λόγω συμπληρωματικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις του 2238/1994 - Δανεισμός μεταξύ ιδιωτών ΔΕΔ 367/2020 Μη χρησιμοποίηση επενδυτικού παγίου εντός πενταετίας για λόγους που δεν οφείλονται στην εταιρία ΣτΕ 1862/2019 ΔΕΔ Α 532/2020 Απόρριψη - Εξόφληση τιμολογίων θυγατρικής με καταβολή σε λογαριασμό της αλλοδαπής μητρικής θεωρείται διευκόλυνση και χαρτοσημαίνεται«Επανεκκίνση Νο 1..»

 

ΔΙα/ΓΠ.οικ. 41013/30.6.2020 Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376/2020 Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Πως θα εξυπηρετούνται οι πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ - Μέτρα προστασίας και ρυθμίσεις στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων 10249/3.7.2020 Υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων Οι νέοι κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων από 07.07 έως και τις 12.07.2020 Δ1α/ΓΠ.οικ.44063/10.7.2020 Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 30.09.2020. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887/7.7.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 10340/6.7.2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. 8825/12.6.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β' 2270) 40036/07.07.2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021
«Δικαστικά»

 

ΔΕΕ - Κατασκευαστής αυτοκινήτων του οποίου τα παρανόμως χειραγωγηθέντα οχήματα μεταπωλούνται σε άλλα κράτη μέλη μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων αυτών των κρατών ΔΕΕ - Εθνική ρύθμιση μπορεί να προβλέπει ορισμένη προθεσμία παραγραφής για την άσκηση αγωγής με αίτημα την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων βάσει καταχρηστικής ρήτρας σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή ΔΠΑ - Χορήγηση προσαύξησης οικογενειακών βαρών σε τρίτα πρόσωπα, επιφορτισμένα με την επιμέλεια ανηλίκων ΔΠΑ - Απόρριψη αίτησης αναστολής εκτέλεσης προστίμου λόγω κορωνοϊού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπόθεση C-43/19 Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας - Αποζημίωση σε περίπτωση μη τήρησης από τους πελάτες της ελάχιστης περιόδου συμβατικής δέσμευσης - Χαρακτηρισμός Υπόθεση C-716/18 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Μέθοδος υπολογισμού του ετήσιου κύκλου εργασιών ο οποίος χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων - Έννοια της “πράξεως επί ακινήτου η οποία έχει παρεπόμενο χαρακτήρα” - Μίσθωση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο που ασκεί διάφορα ελεύθερα επαγγέλματα Υπόθεση C-374/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Διακανονισμός των εκπτώσεων - Μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης - Αγαθό επένδυσης που χρησιμοποιείται συγχρόνως για φορολογούμενες και για απαλλασσόμενες του φόρου πράξεις - Παύση της δραστηριότητας η οποία παρέχει δικαίωμα έκπτωσης - Υπολειμματική και αποκλειστική χρήση για απαλλασσόμενες του φόρου πράξεις Υπόθεση C-343/19 Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις - Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Άρθρο 7, σημείο 2 - Διεθνής δικαιοδοσία επί ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας - Τόπος όπου συνέβη το γενεσιουργό της ζημίας γεγονός - Τόπος επέλευσης της ζημίας - Χειραγώγηση των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες παραγόμενους από κατασκευαστή αυτοκινήτων Υποθέσεις C-698/18 και C-699/18 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Σύμβαση προσωπικού δανείου - Σύμβαση που έχει εκτελεστεί πλήρως - Διαπίστωση του καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών - Αγωγή για την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως βάσει καταχρηστικής ρήτρας - Δικονομικές ρυθμίσεις - Τακτική αγωγή μη υποκείμενη σε αποσβεστική προθεσμία - Τακτική αγωγή ενοχικού και περιουσιακού χαρακτήρα, υποκείμενη σε παραγραφή - Χρονικό σημείο ενάρξεως της παραγραφής - Αντικειμενικό χρονικό σημείο γνώσεως του καταναλωτή περί της υπάρξεως καταχρηστικής ρήτρας Υπόθεση C-19/19 Φορολογική απαίτηση του αιτούντος κράτους μέλους που εισπράχθηκε από το κράτος μέλος αποδέκτη της αιτήσεως εισπράξεως - Χαρακτήρας της απαιτήσεως αυτής - Έννοια του “προνομίου” - Νόμιμος συμψηφισμός της εν λόγω απαιτήσεως με φορολογική οφειλή του κράτους μέλους αποδέκτη της αιτήσεως Υπόθεση C-716/18 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων – Μέθοδος υπολογισμού του ετήσιου κύκλου εργασιών ο οποίος χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων – Έννοια της “πράξεως επί ακινήτου η οποία έχει παρεπόμενο χαρακτήρα” – Μίσθωση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο που ασκεί διάφορα ελεύθερα επαγγέλματα Υπόθεση C-374/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Διακανονισμός των εκπτώσεων – Μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης – Αγαθό επένδυσης που χρησιμοποιείται συγχρόνως για φορολογούμενες και για απαλλασσόμενες του φόρου πράξεις – Παύση της δραστηριότητας η οποία παρέχει δικαίωμα έκπτωσης – Υπολειμματική και αποκλειστική χρήση για απαλλασσόμενες του φόρου πράξεις Υπόθεση C-146/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 90 και 273 - Βάση επιβολής του φόρου - Μείωση - Άρνηση - Μη καταβολή - Υποκείμενος στον φόρο που δεν έχει αναγγείλει την απαίτησή του στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας που κινήθηκε κατά του οφειλέτη - Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας - Άμεσο αποτέλεσμα

«Υποχρεώσεις εβδομάδος»

15/07 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπων 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους, μηνός Ιουνίου

15/07 2020 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη επιχειρήσεων-εργοδοτών α) κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών, τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας που θέτουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και β) επιχειρήσεων κλάδου της εστίασης που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και αναστέλλουν ή παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, κατά το μήνα Ιούνιο 2020

15/07 2020 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουνίου

15/07 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουνίου

15/07 2020 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου

15/07 2020 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου

15/07 2020 Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους

15/07 2020 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020

15/07 2020 Υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου Τομέα, μισθολογικών περιόδων 02/2020 και 03/2020 και Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μισθολογικής περιόδου 03/2020 και 04/2020

16/07 2020 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουνίου

17/07 2020 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» από 15.6.2020 έως και 30.6.2020 (Β' φάση)Για όσους δίνουν άδειες την περίοδο αυτή (ΓΣΕΕ: Διευκρινίσεις για την ετήσια άδεια των εργαζομένων )


Καλή συνέχεια.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης