Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2)» και «Χρηστή Διοίκηση

8 Ιούλιος 2020
Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2)» και «Χρηστή Διοίκηση
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Αρκετές επιχειρήσεις και αρκετούς συνάδελφους «παραπλάνησε» η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» η οποία χρησιμοποιείται για την αποτύπωση και την παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα: Αρκετοί θεώρησαν ότι, ενημερώνοντας (το «κουμπί») τα «Έσοδα» (δηλαδή συμπληρώνοντας τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ) και εκδίδοντας την αντίστοιχη «βεβαίωση» όπου σε αυτή εμφανιζόταν ως «οριστικοποιημένη» και με «αριθμό δήλωσης», είχαν εκπληρώσει και την υποχρέωση (το «κουμπί») «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2)»

Χθες μπαίνοντας στην εφαρμογή «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 Αίτηση Χορήγησης», διαπίστωσαν την ανωτέρω παράλειψη.

Αποτέλεσμα ήταν ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων από το δικαίωμα συμμετοχής στο διανεμόμενο ποσό της «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2»

Ο αριθμός των περιπτώσεων που προβήκανε μόνο στην ενημέρωση των «Εσόδων» και «παραλείψανε» την ενημέρωση «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» φαίνεται ότι είναι σημαντικός. [Ως «αρθρογράφος» του θέματος δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα και αρκετές τέτοιες δημοσιοποιήσεις είδαμε στο διαδίκτυο]

Σίγουρα λοιπόν δεν πρόκειται για «αμέλεια» κάποιων, αλλά για γενικευμένο «μπέρδεμα», στο οποίο σημαντική ευθύνη μάλλον έχει η διάρθρωση των «κουμπιών» της συγκεκριμένης «πλατφόρμας», καθώς δεν ήταν σαφώς διακριτές οι ενέργειες που έπρεπε να κάνει κάποιος. Αρκετοί θεώρησαν ότι αρκούσε η ενημέρωση του «κουμπιού» «Έσοδα».

Το θέμα λοιπόν είναι τι «πρέπει» να κάνει τώρα η «Φορολογική Διοίκηση» για την διόρθωση τέτοιων περιπτώσεων, για τις οποίες είναι εύκολη εκ μέρους των επιχειρήσεων, η απόδειξη (αφού έχουν δηλαδή την «οριστικοποιημένη εμπρόθεσμη δήλωση» των εσόδων).

Τι επιτάσσει η «Χρηστή Διοίκηση»;


(1) «Η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το εν γένει περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται άδικες για το διοικούμενο λύσεις.» (Πηγή: http://users.uoa.gr/~ahatzis/Akrivopoulou-Anthopoulos2.pdf)

(2) Η χρηστή διοίκηση ως αρχή και ως δικαίωμα στην εθνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη – Ιωάννα Πέρβου (Πηγή: https://www.academia.edu/12345678)

Τι πρέπει να πράξουν οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων/Συλλόγων Επιχειρήσεων και Λογιστών;

Η «αλληλεγγύη» πρέπει να είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Επαγγελματικών Οργανώσεων και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι από αυτές που πρέπει να επιδειχτεί με ανάδειξη του θέματος και απαίτηση να δοθεί η ευκαιρία «διόρθωσης». Η «παράλειψη» και οι συνέπειές της, μας αφορούν όλους.

Η «αδικία» (δηλ. να μην λάβουν την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (2)», κάποιοι που πραγματικά την δικαιούνται) είναι προφανής.

Μπορεί [με βάση την «βεβαίωση υποβολής των εσόδων»] και πρέπει [το επιτάσσει η αρχή της «Χρηστής Διοίκησης», η οποία είναι δικαίωμα του κάθε Πολίτη ], να διορθωθεί …….

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης