Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες λογιστή το 2ο τρίμηνο του 2020

Οι δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες λογιστή το 2ο τρίμηνο του 2020

www.promitheies.gr

Οι υπηρεσίες λογιστή είναι ένας κλάδος όπου η περιοδικότητα των δημοσίων διαγωνισμών είναι αρκετά εμφανής μιας και υπάρχουν προκηρύξεις που δημοσιεύονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σε αυτές που δημοσιευθήκαν και γινόταν αναφορά στην ημερομηνία έναρξης και λήξης, το 22% των συμβάσεων είχε διάρκεια ενός έτους.

Στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 32,88% των συμβάσεων (263 συμβάσεις) με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 5.500.000 € και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 15% (120 συμβάσεις) με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερο από 750.000 €.

• Αττική: 34,88%
• Κεντρική Μακεδονία: 15,00%
• Δυτική Ελλάδα: 7,00%
• Νότιο Αιγαίο: 6,88%
• Κρήτη: 5,75%
• Θεσσαλία: 4,88%
• Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 4,75%
• Πελοπόννησος: 4,25%
• Στερεά Ελλάδα: 4,25%
• Δυτική Μακεδονία: 3,88%
• Ήπειρος: 3,63%
• Ιόνια Νησιά: 2,88%
• Βόρειο Αιγαίο: 2,00%

Η διαδικασία που επιλέχθηκε από τους περισσότερους δημόσιους φορείς ήταν αυτή της απευθείας ανάθεσης με ποσοστό 89,38%. Πιο αναλυτικά:

• Απευθείας ανάθεση: 89,38%
• Συνοπτικός διαγωνισμός: 6,63%
• Ανοιχτή διαδικασία: 2,50%
• Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,50%
• Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 0,50%
• Κλειστή διαδικασία: 0,38%
• Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,13%

Οι εταιρίες που μοιράστηκαν το προϋπολογισμό του τριμήνου ήταν περισσότερες από 270 και το συνολικό ποσό των συμβάσεων ξεπέρασε τα 10.000.000 €. Μόλις 14 εταιρίες κέρδισαν περισσότερες από 10 προκηρύξεις στις οποίες αντιστοιχεί το 47,88% του συνόλου των προκηρύξεων.

Το 43% των δημοσιευμένων συμβάσεων αφορούσε ποσά τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ. Το 25% αφορούσε ποσά από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το 25% ποσά από 10.000 έως 20.000 ευρώ και το υπόλοιπο 7% μεγαλύτερα ποσά.

Έχοντας πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση μια επιχείρηση μπορεί να οργανώνει καλύτερα το χρονοδιάγραμμά της εκμεταλλευόμενη όλες τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται καθημερινά.

Ενεργή προκήρυξη

Μια ενεργή προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 31/07/20 αφορά την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό τα 818.400 €.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης