Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δήλωση επιφύλαξης για την εισφορά

27 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ για την καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς, του μέτρου δηλαδή που αφορά σε εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι υπόχρεοι, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή, σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Με τη δήλωση αυτή, ο υπόχρεος αμφισβητεί τη συνταγματικότητα τής εν λόγω διάταξης προσδοκώντας την επιστροφή του σχετικού ποσού από το Δημόσιο, εφόσον η εισφορά κριθεί παράνομη στα δικαστήρια.
Δήλωση επιφύλαξης για την εισφορά
   
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ για την καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς, του μέτρου δηλαδή που αφορά σε εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι υπόχρεοι, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή, σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Με τη δήλωση αυτή, ο υπόχρεος αμφισβητεί τη συνταγματικότητα τής εν λόγω διάταξης προσδοκώντας την επιστροφή του σχετικού ποσού από το Δημόσιο, εφόσον η εισφορά κριθεί παράνομη στα δικαστήρια.

Στη σχετική φόρμουλα που μπορεί να συμπληρώσει ο υπόχρεος, αναφέρεται καταρχήν ότι η διάταξη αντίκειται στο Σύνταγμα καθώς επιβάλλει εισφορά σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2007 και δηλώθηκαν το 2008. Επιβάλλεται, δηλαδή, φόρος αναδρομικά, σε εισοδήματα ήδη φορολογηθέντα, κάτι που είναι αντισυνταγματικό. Το δεύτερο σημείο αντισυνταγματικότητας που αναφέρεται στο έντυπο αφορά στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία παραβιάζεται. Και αυτό διότι ο φορολογούμενος με εισόδημα 60.000 ευρώ δεν επιβαρύνεται με την εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά ένα μόλις ευρώ παραπάνω υπόκειται σε αυτήν.

Έτερο θέμα αντισυνταγματικότητας αφορά στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η εισφορά αφορά και έσοδα απαλλαγμένα του φόρου φυσικών προσώπων (π.χ. μερίσματα, τόκοι, κ.λπ.), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε φορολογούμενου αν θα περιληφθούν ή όχι στη δήλωσή του. Ωστόσο, ο υπολογισμός της εισφοράς και επί των άνω εσόδων παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Πηγή Τα ΝέαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης