Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ημερομηνίες που δεν θα πραγματοποιούν συναλλαγές οι ΔΟΥ που συγχωνεύονται. Παράταση προθεσμιών εκπλήρωσης υποχρεώσεων που τυχόν λήγουν κατά τις ημερομηνίες αυτές

2 Ιούλιος 2020
Ημερομηνίες που δεν θα πραγματοποιούν συναλλαγές οι ΔΟΥ που συγχωνεύονται. Παράταση προθεσμιών εκπλήρωσης υποχρεώσεων που τυχόν λήγουν κατά τις ημερομηνίες αυτές
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργόΣύμφωνα με την εγκύκλιο Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020/26.6.2020 και ενόψει της συγχώνευσης:

α) από 6.7.2020, της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α’ τάξεως) και της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Α’ τάξεως),

β) από 10.8.2020, της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α’ τάξεως), της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (Α’ τάξεως) και της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (Α’ τάξεως) και

γ) από 7.9.2020, της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (Α’ τάξεως),

οι παραπάνω Δ.Ο.Υ. δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, ως εξής:


αα) Οι Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και Χολαργού, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, την Παρασκευή 3 Ιουλίου και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ενώ οι συγχωνευόμενες Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και Χαλανδρίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

ββ) Οι Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ηλιούπολης και Γλυφάδας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, την Παρασκευή 7 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, ενώ οι συγχωνευόμενες Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, την Πέμπτη 6 Αυγούστου και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.

γγ) Η Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ η συγχωνευόμενη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πολιτών, που τυχόν λήγουν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, παρατείνονται, σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης