Αποτελέσματα live αναζήτησης

10ο Π.Τ. ΟΕΕ Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Επιστολή στήριξης της αποχής των Λογιστών σχετικά με πάσης φύσεως ηλεκτρονική υποβολή κατά τις 02 και 03 Ιουλίου

10ο Π.Τ. ΟΕΕ Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Επιστολή στήριξης της αποχής των Λογιστών σχετικά με πάσης φύσεως ηλεκτρονική υποβολή κατά τις 02 και 03 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση Ζαΐμη 21
Τ.Κ. 26223, Πάτρα
Πληροφορίες: Κα Νικολοπούλου Βάσω
Τηλέφωνο: 2610 221645
Fax: 2610 241184
E-mail: [email protected]

Πάτρα, 02/07/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Υποστήριξη της αποχής των Λογιστών σχετικά με πάσης φύσεως ηλεκτρονική υποβολή κατά τις 02 και 03/07/2020»


Αξιότιμα μέλη και συνάδελφοι,

Ως 10ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος έχουμε επισημάνει επανειλημμένως τα προβλήματα του κλάδου των λογιστών, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις στη Διοίκηση.

Οι απαιτήσεις της Διοίκησης βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες, χωρίς δυστυχώς να εξετάζεται ο εύλογος χρόνος υλοποίησης και ο βαθμός δυσκολίας. Η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εργασιών που καλούνται να υλοποιήσουν οι λογιστές/φοροτεχνικοί (χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά) θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την Διοίκηση. Μόνο μέσα από επαγγελματικούς και ανθρώπινους όρους εργασίας θα υπάρξει συνεργασία και αποδοτικότητα μεταξύ Κράτους, λογιστών και πολιτών.

Δεδομένης της απόφασης για αποχή από οποιαδήποτε ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 02/07/2020 και Παρασκευή 03/07/2020, ως 10ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, δηλώνουμε ανεπιφύλακτα, την υποστήριξή μας στη συγκεκριμένη δράση – διαμαρτυρία των λογιστών, ζητώντας την αναβάθμιση του επαγγέλματος, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την υιοθέτηση των προτάσεων που έχουμε καταθέσει.Από την Τοπική Διοίκηση του 10ου Π.Τ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης