Η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση καμερών σε δημόσιους χώρους

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

1 Ιούλιος 2020
Taxheaven.grΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.
Τηλ: 210 6475600.
Φαξ: 210 6475628,
[email protected] | www.dpa.gr
Τμήμα Επικοινωνίας

Αθήνα  30/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4537

Δελτίο Tύπου

H Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της εξέδωσε, στις 29/6/2020, τη Γνωμοδότηση υπ’ αρ. 3/2020 επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (σχ. Π.Δ.) σχετικά με τη «χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους».

Η Αρχή με τις υπ’ αρ. 1/2009 και 2/2010 Γνωμοδοτήσεις της είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των καμερών σε υπαίθριους χώρους και είχε οριοθετήσει το απαιτούμενο γενικό πλαίσιο επιτρεπόμενης και θεμιτής επεξεργασίας δεδομένων εικόνας ή και ήχου από δημόσιους χώρους, ενώ η προτεινόμενη με την υπ’ αριθ. 2/2010 Γνωμοδότησή της νομοθετική ρύθμιση επί του ζητήματος υιοθετήθηκε εν πολλοίς και αποτυπώθηκε στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3917/2011, από το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των ειδικότερων κανόνων και σχετικών λεπτομερειών με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το εν λόγω σχ. Π.Δ. τέθηκε υπόψη της Αρχής από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 3917/2011 και 13 παρ. 1 περ. γ’ και 67 παρ. 2 του ν. 4624/2019.

Στην υπ’ αρ. 3/2020 Γνωμοδότηση η Αρχή, αφού αναλύει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη της ιδίως τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και του Δικαστηρίου της Ε.Ε., προβαίνει σε σειρά παρατηρήσεων και, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων προκειμένου να είναι συμβατές με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο προς διασφάλιση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Η Γνωμοδότηση υπ’ αρ. 3/2020 είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr → «NEA».

Τμήμα Επικοινωνίας