Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΡΓΑΝΗ: Τα έντυπα που ενεργοποιούνται από 1.7.2020 και οι περίοδοι υποβολής τους

ΕΡΓΑΝΗ: Τα έντυπα που ενεργοποιούνται από 1.7.2020 και οι περίοδοι υποβολής τους

ΕΡΓΑΝΗ: Τα έντυπα που ενεργοποιούνται από 1.7.2020 και οι περίοδοι υποβολής τους

ΕΡΓΑΝΗ: Τα έντυπα που ενεργοποιούνται από 1.7.2020 και οι περίοδοι υποβολής τους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Από σήμερα 01.07.2020 ενεργοποιούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα παρακάτω έντυπα:
 
→  Ε11.1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.2020) — για τον μήνα ΙούνιοΠερίοδος υποβολής από 01.07.20 έως 15.07.2020.
 
Ε4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΈΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 1Β ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.2020)  για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 15.06 - Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020.
 
Ε8:  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1Β ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55 /11.03.2020 )— για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 15.06Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020.
 
Ε12: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 1Β ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.2020) — για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 15.06Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020
 
Ε4.1: ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘ.4 ΠΑΡ.2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α55/11.03.20)/ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ — για το χρονικό διάστημα από 01.06 έως 30.06Περίοδος υποβολής από 01.07.2020 έως 10.07.2020.


  Δείτε επίσης και τις οδηγίες που δόθηκαν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αφορά στο δώρο Πάσχα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης