Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση αναστολής λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση αναστολής λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση αναστολής λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση αναστολής λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών ΔικαιούχωνΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 66780 ΕΞ 2020 σχετικά με την παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά :

Αποφασίζουμε την παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2020. Το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης