Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βεσυρόπουλος - Δίνεται λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά συντάξεων για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο.

Βεσυρόπουλος - Δίνεται λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά συντάξεων για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο.Τμήμα της ομιλίας του Υφ.Οικονομικών Απ.Βεσυρόπουλου κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις"

"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να δώσει λύση στο πρόβλημα με τη φορολόγηση των αναδρομικών των συντάξεων. Καταθέσαμε, λοιπόν, τη διάταξη του άρθρου 30 του παρόντος νομοσχεδίου με την οποία δίνεται λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά συντάξεων για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσοστό αναδρομικών συντάξεων που εισπράχθηκαν το 2013 από τους συνταξιούχους, οι οποίοι, όμως, δεν συμπεριέλαβαν τα συγκεκριμένα ποσά στη φορολογική τους δήλωση με αποτέλεσμα να τους καταλογιστεί φόρος.

Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις προέκυψαν και ορισμένες πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα αυτά είχαν συμπεριληφθεί από τους φορολογούμενους στις δηλώσεις τους που είχαν υποβάλει.

Η Κυβέρνηση με τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε αποκαθιστά την άνιση και άδικη αυτή αντιμετώπιση που είχε προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε συγκεκριμένους συνταξιούχους. Πλέον δίνεται η δυνατότητα να διορθωθούν τα εκκαθαριστικά είτε μετά από αίτηση του φορολογουμένου, είτε από την ίδια την ΑΑΔΕ υποθέτω.

Η νέα διαδικασία θα δώσει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να προβεί σε διορθωτική παρέμβαση με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των σχετικών ποσών στις χρήσεις στις οποίες πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.

Προβλέπεται, επίσης, ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα, ενώ μειώνονται σημαντικά οι επιβαλλόμενες προσαυξήσεις στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερημένα την πρώτη τους σύνταξη, χωρίς χρονοβόρες ελεγκτικές διαδικασίες.

Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της παραγραφής που τίθεται από κάποιους δεν έχει βάση και θα σας εξηγήσω γιατί. Η διάταξη του άρθρου 140 παράγραφος 1 του ν.4270/2014 για το δημόσιο λογιστικό δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, ο ν.4270/2014 προβλέπει ότι οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.

Για την περίπτωση των αναδρομικών των συνταξιούχων εφαρμόζεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, λοιπόν, προβλέπει στο άρθρο 72 παράγραφος 11 ότι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις της περιόδους τις υποθέσεις για τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.

Για τα έτη έως τις 31/12/2013 ίσχυε ο ν.2238/1994, ο οποίος στο άρθρο 84 παράγραφος 1 περί παραγραφής ορίζει ότι η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.

Συνεπώς, η παραγραφή των αναδρομικών που καταβλήθηκαν το 2013 δεν εξαρτάται από το ποιο έτος αφορούν αυτά, αλλά από το πότε υπήρξε υποχρέωση δήλωσης αυτών. Για τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2013 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι το 2014, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις ο χρόνος παραγραφής για τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2013 ξεκινά από τις 31/12/2014. Δηλαδή από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης και συμπληρώνεται στις 31/12/2019 μετά την πάροδο πενταετίας.

Η νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κυβέρνηση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνταξιούχοι."Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης