Εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων από το ΣΕΠΕ σε χώρους και εργασίες με μεγάλη θερμική επιβάρυνση

Εργατικά - Ασφαλιστικά

24 Ιούλιος 2009
Με εντολή της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Θεόδωρου Ματάλα, καλούνται όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ (KEΠEK και Τμήματα), να εντείνουν τους προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, σε εφαρμογή της 10349/10-6-2009 σχετικής εγκυκλίου που κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες στις αρχές Ιουνίου. Taxheaven.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ -Υπ. Απασχόλησης - Έλεγχοι ΣΕΠΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
Παρασκευή, 24.07.2009

Εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων από το ΣΕΠΕ σε χώρους και εργασίες με μεγάλη θερμική επιβάρυνση

Με εντολή της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Θεόδωρου Ματάλα, καλούνται όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ (KEΠEK και Τμήματα), να εντείνουν τους προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, σε εφαρμογή της 10349/10-6-2009 σχετικής εγκυκλίου που κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες στις αρχές Ιουνίου.

    

    Σύμφωνα με την εντολή και την παραπάνω εγκύκλιο του ΣΕΠΕ, θα δίνεται προτεραιότητα στον έλεγχο των εργασιών σε υπαίθριους χώρους (οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα κλπ) και των εργασιών σε στεγασμένους χώρους, στους οποίους μπορεί, λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών, να υπάρχει επί πλέον θερμική επιβάρυνση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και από ακτινοβολούμενη θερμότητα (χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιεία, μεταλλουργίες, εκκοκκιστήρια, ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, κλωστοϋφαντουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, κλπ).

    

    Κατά τον έλεγχο οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ θα ενημερώνουν τους εργοδότες για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα (κίνδυνοι θερμικής εξάντλησης, θερμοπληξίας, κ.ά.,) και θα υποδεικνύουν και παράλληλα θα ελέγχουν την τήρηση από τους εργοδότες των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν , μεταξύ των άλλων :

    - σύνταξη γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που θα περιλαμβάνει Σχέδιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης,

    - εφαρμογή των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα μειώνουν την θερμική καταπόνηση,

    - οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών,

    - ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους,

    - χορήγηση στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

    

    Ενδεικτικά αναφέρεται ότι :

    

    § Στις οικοδομές και τα τεχνικά έργα θα ελέγχεται , πέραν της εφαρμογής των διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και η τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους και τους εργαζόμενους σε συναφείς κλάδους, σύμφωνα με την οποία η εργασία στις οικοδομικές εργασίες διακόπτεται στις περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιάν στον τόπο εργασίας, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

    

    § Στις εργασίες στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη θα ελέγχεται, πέραν της εφαρμογής των διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας, και η τήρηση της ισχύουσας Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (30-4-2009) που προβλέπει , ότι όταν η Ε.Μ.Υ. δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες από τις 14.00 έως τις 18.00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας θα είναι 07.00 έως 13.00, χωρίς περικοπή του ημερομισθίου. Η διακοπή εργασιών θα ισχύει μέχρι και τις 19.00.