Αποτελέσματα live αναζήτησης

4 εκατ. περίπου οι οφειλέτες προς το Δημόσιο τον Μάρτιο - Στα 83 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος

4 εκατ. περίπου οι οφειλέτες προς το Δημόσιο τον Μάρτιο - Στα 83 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος

4 εκατ. περίπου οι οφειλέτες προς το Δημόσιο τον Μάρτιο - Στα 83 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος

4 εκατ. περίπου οι οφειλέτες προς το Δημόσιο τον Μάρτιο - Στα 83 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2020, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 105.811.437.645 € το Μάρτιο έναντι 106.054.661.262,07 €  το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,23%).

Ανεπίδεκτα είσπραξης: 22.150.184.899,48 € το Μάρτιο έναντι 21.831.890.020,08 € το Φεβρουάριο (αύξηση κατά 1,46%).

•  Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 83.660.395.514 € το Μάρτιο έναντι 84.222.771.241,99 € το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,67%).

•  Πλήθος οφειλετών: 3.954.882 το Μάρτιο έναντι 3.993.521 το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,97%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Μάρτιος) ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.940.098.
 
•  Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

          354.489.662  

0,07%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

          328.932.460  

10,60%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526  

        272.230.876  

          188.528.279  

-30,75%

3ΜΗΝΟ

  984.980.581  

       923.877.185  

          871.950.401  

-5,62%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.213 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.636 εκ. (μείωση κατά 16,04%).

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 545 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 489 εκ. (αύξηση κατά 11,45%)

Το 93.14 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

55.331.289

686.209

-99%

Εισόδημα

71.040.745

208.543.037

194%

Φόροι στην Περιουσία

4.830.240

6.799.866

41%

Φ.Π.Α.

243.680.688

249.045.232

2%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

64.176.845

14.634.271

-77%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

708.948

574.773

-19%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

9.977.761

12.589.133

26%

Δικαστικά έξοδα

5.321.730

4.146.305

-22%

Καταλογισμοί

5.527.202

3.287.979

-41%

Τέλη και χαρτόσημα

4.450.425

2.123.848

-52%

 

     

 

465.045.872

502.430.652

-8%

 

        ↓  

 
   
   
   
 

96,08%

93,14%

 


Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:
 
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 82 εκ. (έναντι 138 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (92%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ  2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

24.750.275

2.972.326

-88,0%

Εισόδημα

18.640.614

10.513.361

-43,6%

Φόροι στην Περιουσία

14.592.824

8.242.693

-43,5%

Φ.Π.Α.

71.002.559

52.331.960

-26,3%

ΣΥΝΟΛΟ

128.986.272

74.060.341

-42,58%

   
   
   
   
 

91,79%

88,94%

 


KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

3ΜΗΝΟ 2020

14,7%

17,1%

86,0%


KPI2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2019

2020

2020/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 3ΜΗΝΟ

15,2%

14,7%

-3,17%


Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

      393.730.214  

         461.204.743  

      462.195.280  

425.930.171

-7,8%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

      405.062.230  

         496.209.557  

      422.238.586  

460.807.129

9,1%

ΜΑΡΤΙΟ

      454.448.469  

         458.085.538  

      412.552.761  

      284.163.496  

-31,1%

3 ΜΗΝΟ

1.253.240.913

1.415.499.837

1.296.986.628

1.170.900.795

-9,7%


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης