Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για το έντυπο αυτοαξιολόγησης από το Υπ. Εργασίας

Διευκρινίσεις για το έντυπο αυτοαξιολόγησης από το Υπ. Εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το συνημμένο «Έντυπο αυτοαξιολόγησης της επιχείρησης» που επισυνάπτεται στην υπ' αριθμ. 17312/Δ9.506/04-05-2020 (ΑΔΑ: 92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ) Εγκύκλιο του Υπουργείου μας με θέμα: «Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων», διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Το Έντυπο αυτοαξιολόγησης συνιστά αποκλειστικά και μόνο εργαλείο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων με σκοπό τον εντοπισμό, εκτίμηση και αξιολόγηση του ειδικού κινδύνου που συνδέεται με τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-COV-2, καθώς και τη λήψη των συναφών μέτρων πρόληψης για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων.

2. Η συμπλήρωση του Εντύπου αυτοαξιολόγησης δεν είναι υποχρεωτική. Αν κι εφόσον συμπληρωθεί δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεσή του προς έγκριση ή κοινοποίηση σε καμία Δημόσια υπηρεσία.

3. Υποχρεωτική, σε κάθε περίπτωση, είναι η τήρηση από τον εργοδότη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης