Μειώθηκαν οι καταθέσεις του Δημοσίου στις τράπεζες λόγω κορωνοϊού τον Μάιο

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Ιούνιος 2020
Taxheaven.grΤου Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων

Ανάγλυφη ήταν η εικόνα που παρουσίασαν οι καταθέσεις και τα δάνεια των ιδιωτών και επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες κατά τον Μάιο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά και ειδικά των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν και τα δάνεια από τις τράπεζες προς τον ιδιωτικό και κρατικό τομέα. Σε ότι αφορά το Κράτος, μειώθηκαν οι καταθέσεις του προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διάφορες ταμειακές ανάγκες ειδικά σε ότι αφορά τα επιδόματα και τις συντάξεις.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Μάιο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 4,0% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.037 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.512 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε σε 6,1% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 200 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.683 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2020.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας
 
Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης


Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάιο του 2020, ήταν θετική κατά 2.681 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.585 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 22,4% από 12,0% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα


Το Μάιο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 0,7% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 356 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2020, ήταν θετική κατά 429 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 195 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,7% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 4,6% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 386 εκατ. ευρώ, ίση με τη ροή του προηγούμενου μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 5,9% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 42 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 191 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Μάιο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,3% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 89 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Μάιο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8% από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το Μάιο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που υπήχθησαν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανήλθε σε 14.888 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια αυτά αφορούν στεγαστικά δάνεια (7.719 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ΜΧΕ (4.358 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.531 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.277 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση


Μείωση κατά 1.917 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 4.112 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -24,0% από -9,5% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 1,717 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1,429 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 9,4% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1,523 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 125 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 21,1% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1.458 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 177 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 65 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 52 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα


Αύξηση κατά 194 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάιο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1,554 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,0% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Λίγες συναλλαγές και νέα υποχώρηση


Αδύναμο ήταν το χρηματιστήριο κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μικρές απώλειες αλλά κυρίως με πολύ χαμηλές συναλλαγές που δεν ξεπέρασαν τα 36 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τις εξελίξεις τόσο στον εγχώριο τουρισμό όσο και την διεθνή οικονομία.