Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Συνάφεια σε διαφορά περί την εκτέλεση και ταμειακή βεβαίωση δημοτικών εσόδων

ΔΠΑ - Συνάφεια σε διαφορά περί την εκτέλεση και ταμειακή βεβαίωση δημοτικών εσόδων

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 5359/2020, 25ο Τμήμα


Εφόσον οι ένδικες ταμειακές προσκλήσεις αφορούν σε οφειλές όμοιες, ως προς τη φύση τους, και με κοινή αιτία, που έχουν βεβαιωθεί στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας διοικητικής εκτελέσεως, άπασες οι προσβαλλόμενες είναι συναφείς, οπότε επιτρεπτώς σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο.

Η άσκηση προσφυγής για την αμφισβήτηση δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, όπως και η προθεσμία προς άσκησή της, αναστέλλουν την εν στενή εννοία βεβαίωση των σχετικών οφειλών, που, επί δημοτικών εσόδων, λαμβάνει χώρα με τη σύνταξη τριπλότυπου αποδεικτικού παραλαβής των οικείων χρεών (βλ. ΣτΕ 2104/2014).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης