Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικό βήμα κατά της φοροαποφυγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα

Σημαντικό βήμα κατά της φοροαποφυγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα

Σημαντικό βήμα κατά της φοροαποφυγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα

Σημαντικό βήμα κατά της φοροαποφυγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr


Η εμφάνιση ιδιαίτερων σχημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (aggressive tax planning), παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, στη ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για την δημιουργία ενός κοινού θεσμικού πλαισίου ελέγχου και αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, την 18η Ιουνίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενέκρινε για πρώτη φορά τη σύσταση μόνιμης υποεπιτροπής για φορολογικά θέματα, η οποία θα αποτελείται από 30 μέλη. Ειδικότερα η θητεία της υποεπιτροπής (άρθρο 212 του Κανονισμού) είναι αορίστου χρόνου και, ενώ δεν μπορεί να εγκρίνει νομοθετικά κείμενα, αναμένεται να συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο αφού στόχος της θα είναι, να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και την οικονομική διαφάνεια για φορολογικούς σκοπούς.

Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι ο χαρακτήρας της μόνιμης διάρκειας της συγκεκριμένης υποεπιτροπής είναι, ίσως, ένα έμμεσο πρώτο βήμα για την δρομολόγηση της φορολογικής εναρμόνισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί νομοτελειακά, αν ένα αρμόδιο όργανο ασχολείται επισταμένως με ένα καθορισμένο αντικείμενο, τότε, αργά ή γρήγορα, φορολογικά ζητήματα, που συνήθως προκύπτουν σε σύνθετες ενδοομιλικές (ή αφανώς ενδοομιλικές συναλλαγές), θα οριοθετηθούν και θα προσαρμοστούν στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (BEPS, TP guidelines, etc). Αναμένονται εξελίξεις λοιπόν….

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης