Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημιουργία νέας υποεπιτροπής για φορολογικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δημιουργία νέας υποεπιτροπής για φορολογικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργήσει μια μόνιμη υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής καθώς και της χρηματοοικονομικής διαφάνειας για φορολογικούς σκοπούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής, ιδίως με τη δημιουργία ειδικών και ερευνητικών επιτροπών τα τελευταία χρόνια.


Είναι σημαντικό αυτό το έργο να συνεχιστεί. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δίκαιη και αποτελεσματική φορολογία στην ΕΕ και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Ο Paolo Gentiloni, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε:

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε για πολλά χρόνια ουσιαστικός εταίρος της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η νέα υποεπιτροπή θα αποτελέσει βασικό φόρουμ για την προώθηση αυτού του αγώνα, προς το συμφέρον των έντιμων πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανυπομονώ να διατηρήσω την εξαιρετική συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχίζοντας να ενημερώνουμε τακτικά τους ευρωβουλευτές σχετικά με την πρόοδο της φορολογικής ατζέντας της ΕΕ, την κοινή μας προτεραιότητα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης